Ruotsin kurssilla. Kuva: Wilma Hurskainen

Ruotsi on Pohjolan suurin kieli ja läheistä sukua norjan, tanskan, islannin ja fäärin kielille. Ruotsin kielen taito tekee mahdolliseksi lukea ruotsinkielistä lähdekirjallisuutta, tutkia vanhoja asiakirjoja ja seurata ruotsin kielellä tehtävää tutkimusta sekä ruotsinkielistä lehdistöä. Työelämässä ruotsin kielen taidoista on hyötyä erityisesti kaupan, teollisuuden, kulttuurin ja politiikan saralla sekä julkisen sektorin organisaatioissa ja palveluammateissa.

Opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Valmennuskurssit

Valmennuskurssi on opiskelijoille, joiden on aiheellista täydentää ruotsin kielen taitoaan ennen Toisen kotimaisen kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssia. Kurssilla parannetaan yleiskielitaitoa ja kerrataan kielioppia.

Ruotsin valmennuskurssin nimi on 1.8.17 alkaen Repetera svenska - Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta (CEFR A2)

Repetera svenska - Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta (CEFR A2), 2 op

Kurssin käytyäsi

 1. pystyt osallistumaan tiedekuntakurssille
 2. ymmärrät helpohkoa asiatekstiä
 3. kykenet osallistumaan keskusteluun
 4. hallitset ruotsin perusrakenteita.

Lähtötaso: CEFR A2. Kielitaidon taitotasot A1-C2 on kuvattu osoitteessa

http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/taitotasot.htm

Katso myös kielitaidon arviointitestejä

Ruotsin valmennuskurssi (CEFR A2), kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 26.2.2018
Repetera svenska - Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta (CEFR A2), syksy 17
Avoin yliopistoHelsinki 12.9.2017 - 24.10.2017
Peruttu
Repetera svenska - Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta (CEFR A2), Vantaan aikuisopisto, syksy 2017
Vantaan aikuisopistoVantaa 11.9.2017 - 6.11.2017

Kasvatustieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du

 • förstå talad och skriven svenska
 • ta del av det svenskspråkiga mediala utbudet
 • diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke
 • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
 • se dig själv som en aktiv och medveten språkbrukare i den mångkulturella världen.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1), Päijät-Hämeen kesäyliopisto, kevät 2018, 3 op
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 8.1.2017 - 13.5.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (kasv.) sl 17, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 18.9.2017 - 30.10.2017

Valtiotieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du

 • använda den centrala terminologin inom ditt eget studieområde
 • uttrycka och motivera din åsikt både muntligt och skriftligt
 • uttrycka dig enligt situationens krav så att kommunikationen fungerar
 • skaffa och förmedla information från olika källor
 • uppträda i offentliga sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (valt.), Helsingin evankelinen opisto, lkv. 2017-2018, 3 op
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 15.9.2017 - 15.12.2017
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (valt.), Työväen Akatemia, lkv. 2017-2018, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 2.11.2017 - 19.12.2017
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (valt.), s. 17, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 21.9.2017 - 2.11.2017

Humanistinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Kursen ger dig sådana muntliga och skriftliga färdigheter som behövs i studierna och i yrkeslivet:

 • att förstå skrivet och talat språk inom det egna studieområdet
 • att skriftligt och muntligt berätta om och diskutera teman inom det egna studieområdet
 • att kunna uttrycka och motivera sina åsikter samt reagera på andras kommentarer
 • att kunna använda språket på ett sätt som motsvarar situationens krav.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (hum.), Työväen Akatemia, ryhmä 1, lkv. 17-18, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 1.11.2017 - 31.1.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (hum.), Työväen Akatemia, ryhmä 2, lkv.17-18, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 2.11.2017 - 1.2.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (hum.), Työväen akatemia, ryhmä 3, lkv.17-18, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 3.11.2017 - 2.2.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1) (hum.), Porvoon kansalaisopisto, kevät 2018, 3 op
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 8.1.2018 - 26.3.2018
Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, ruotsi (CEFR B1) (hum.), kevät 2018, 3 op
Avoin yliopistoHelsinki 17.1.2018 - 14.3.2018

Oikeustieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du

 • förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin
 • presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem
 • skaffa och förmedla information från olika källor
 • förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito (CEFR B1), (oik.), Työväen Akatemia, kevät 2018, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 9.1.2018 - 27.3.2018

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista