Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Valmennuskurssit

Valmennuskurssi on opiskelijoille, joiden on aiheellista täydentää ruotsin kielen taitoaan ennen Toisen kotimaisen kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssia. Kurssilla parannetaan yleiskielitaitoa ja kerrataan kielioppia.

Repetera svenska - Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta (CEFR A2), 2 op

Kurssin käytäsi pystyt osallistumaan tiedekuntakurssille; hallitset ruotsin perusrakenteita; ymmärrät helpohkoa asiatekstiä; kykenet osallistumaan keskusteluun.

Lähtötaso: CEFR A2. Kielitaidon taitotasot A1-C2 on kuvattu osoitteessa

Kasvatustieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du förstå talad och skriven svenska; ta del av det svenskspråkiga mediala utbudet; diskutera centrala teman inom ditt studieområde och blivande yrke; presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem; se dig själv som en aktiv och medveten språkbrukare i den mångkulturella världen.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä

Valtiotieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du använda den centrala terminologin inom ditt eget studieområde; uttrycka och motivera din åsikt både muntligt och skriftligt; uttrycka dig enligt situationens krav så att kommunikationen fungerar; skaffa och förmedla information från olika källor; uppträda i offentliga sammanhang, t.ex. hålla föredrag och leda diskussioner.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Humanistinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Kursen ger dig sådana muntliga och skriftliga färdigheter som behövs i studierna och i yrkeslivet: att förstå skrivet och talat språk inom det egna studieområdet; att skriftligt och muntligt berätta om och diskutera teman inom det egna studieområdet; att kunna uttrycka och motivera sina åsikter samt reagera på andras kommentarer; att kunna använda språket på ett sätt som motsvarar situationens krav.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Peruttu

Oikeustieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Efter kursen kan du förstå talad och skriven svenska och behärskar den centrala juridiska terminologin; presentera muntligt och skriftligt dina åsikter och argumentera för dem; skaffa och förmedla information från olika källor; förhandla och ge råd på svenska både muntligt och skriftligt.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Toisen kotimaisen kielen suoritus koostuu kahdesta osasta: suullinen taito (2 op) ja kirjallinen taito (1 op). Ruotsin kirjallinen taito suoritetaan ruotsin suullisen taidon kurssin yhteydessä. Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi (CEFR B1), 2 op

Målet är att du efter kursen förstår talad och skriven svenska; behärskar den centrala terminologin inom ditt studieområde; kan uttrycka och motivera din åsikt både i tal och i skrift; kan skaffa och förmedla information från olika källor.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä. Muita kielitestejä.

Repetera svenska - Ruotsin perusrakenteiden ja sanaston kertausta (CEFR A2), 2 op

Kurssin käytyäsi

  1. pystyt osallistumaan tiedekuntakurssille
  2. ymmärrät helpohkoa asiatekstiä
  3. kykenet osallistumaan keskusteluun
  4. hallitset ruotsin perusrakenteita.

Lähtötaso: CEFR A2. Kielitaidon taitotasot A1-C2 on kuvattu osoitteessa

http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/taitotasot.htm

Katso myös kielitaidon arviointitestejä

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista