Saksa on Euroopan puhutuin kieli ja lisäksi se on yksi EU:n virallisista kielistä. Saksa on tärkeä kieli paitsi Keski-Euroopassa myös entisissä Itä-Euroopan maissa. Saksa on monen kansainvälisen talous- ja kulttuuriyhteisön työkieli. Ulkomaankaupassa Saksa on eräs Suomen suurimmista kauppakumppaneista. Saksa on myös yksi tärkeimpiä kulttuurikieliä; se on esimerkiksi musiikin kansainvälinen kieli.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Saksan alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija

 • ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä.
 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
 • tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista.
 • hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Ei edeltäviä opintoja.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu

Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 4 op

Kurssin käytyään opiskelija:

 • selviää saksan kielellä yksinkertaisissa opiskeluelämään sekä arkielämään liittyvissä tilanteissa
 • ymmärtää pitempiäkin yksinkertaisia tekstejä
 • osaa kertoa tapahtumista menneessä muodossa

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

Saksan kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Saksan jatkokurssi 1 (CEFR A2), 4 op

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää selkeää arkkipuhetta ja helpohkojen tekstien, esim. ilmoitusten ja lyhyiden uutisten keskeisen sisällön
 • pystyy tuottamaan yhtenäistä tekstiä ja osaa puhua tutuista arkielämän aiheista
 • osaa ilmaista mielipiteensä omaa elinpiiriään lähellä olevista aiheista
 • osaa pitää yllä yksinkertaista keskustelua käyttäen fraaseja ja rutiini-ilmauksia
 • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä.

Lähtötaso CEFR A2.

Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai esim. vastaavat lukion saksan kurssit.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Saksan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää selkeän puheen ja myös pidempien tekstien, esim. artikkelien ja työpaikkailmoitusten keskeisen sisällön
 • osaa keskustella kursseilla käsitellyistä aiheista ja kirjoittaa lyhyitä aihepiireihin liittyviä tekstejä
 • tulee toimeen saksan kielellä arkisissa kielenkäyttötilanteissa
 • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi (CEFR B1), 4 op

Der Kurs beinhaltet folgende Lernziele:

 • Verbesserung des Textverstehens
 • Erweiterung der Textsortenkenntnis
 • Erweiterung des allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Wortschatzes

Verbesserung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks.

Ausgangsniveau CEFR B1 (pdf).

A2-Kurse, zum Beispiel Fortsetzungskurs 3

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuula Rantala, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista