Saksa on Euroopan puhutuin kieli ja lisäksi se on yksi EU:n virallisista kielistä. Saksa on tärkeä kieli paitsi Keski-Euroopassa myös entisissä Itä-Euroopan maissa. Saksa on monen kansainvälisen talous- ja kulttuuriyhteisön työkieli. Ulkomaankaupassa Saksa on eräs Suomen suurimmista kauppakumppaneista. Saksa on myös yksi tärkeimpiä kulttuurikieliä; se on esimerkiksi musiikin kansainvälinen kieli.

Opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Saksan alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija

  • ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä.
  • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
  • tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista.
  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Ei edeltäviä opintoja.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Saksan alkeiskurssi 1, Vantaan aikuisopisto, syksy 2017, 4 op
Vantaan aikuisopistoVantaa 25.8.2017 - 18.12.2017
Saksan alkeiskurssi 1, Työväen Akatemia, syksy 2017, 4 op
Työväen akatemiaKauniainen 6.9.2017 - 13.12.2017

Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 4 op

Kurssin käytyään opiskelija:

  • selviää saksan kielellä yksinkertaisissa opiskeluelämään sekä arkielämään liittyvissä tilanteissa
  • ymmärtää pitempiäkin yksinkertaisia tekstejä
  • osaa kertoa tapahtumista menneessä muodossa

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

Saksan kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), Työväen Akatemia, kevät 2018
Työväen akatemiaKauniainen 10.1.2018 - 18.4.2018

Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi (CEFR B1), 4 op

Der Kurs beinhaltet folgende Lernziele:

  • Verbesserung des Textverstehens
  • Erweiterung der Textsortenkenntnis
  • Erweiterung des allgemeinsprachlichen und fachsprachlichen Wortschatzes

Verbesserung des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks.

Ausgangsniveau CEFR B1 (pdf).

A2-Kurse, zum Beispiel Fortsetzungskurs 3

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Saksan tekstikurssi (CEFR B1), Työväen Akatemia, kevät 2018
Työväen akatemiaKauniainen 12.1.2018 - 23.3.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista