Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Saksan alkeiskurssit

Saksan alkeiskurssi 1, 3-4 op

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä, osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista ja hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Ei edeltäviä opintoja

Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 4 op

Kurssin käytyään opiskelija selviää saksan kielellä yksinkertaisissa opiskeluelämään sekä arkielämään liittyvissä tilanteissa, ymmärtää pitempiäkin yksinkertaisia tekstejä ja osaa kertoa tapahtumista menneessä muodossa.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

Saksan kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Saksan jatkokurssit

Saksan jatkokurssi 1 (CEFR A2), 3-4 op

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää selkeää arkipuhetta ja helpohkojen tekstien, esim. ilmoitusten ja lyhyiden uutisten keskeisen sisällön, pystyy tuottamaan yhtenäistä tekstiä ja osaa puhua tutuista arkielämän aiheista, osaa ilmaista mielipiteensä omaa elinpiiriään lähellä olevista aiheista, osaa pitää yllä yksinkertaista keskustelua käyttäen fraaseja ja rutiini-ilmauksia sekä tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä.

Lähtötaso CEFR A2.

Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai esim. vastaavat lukion saksan kurssit

Peruttu

Saksan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja yhteiskunnallisia asioita kuvailevien tekstien keskeisen sisällön, osaa keskustella kursseilla käsitellyistä aiheista ja kirjoittaa lyhyitä aihepiireihin liittyviä tekstejä, tulee toimeen saksan kielellä arkisissa kielenkäyttötilanteissa, hallitsee keskeistä sanastoa kurssilla käsitellyistä aihepiireistä sekä tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä.

Peruttu

Saksan jatkokurssi 3 (CEFR A2), 4 op

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää selkeää puhetta sekä keskeisen sisällön arkipäiväisiä ja erilaisia yhteiskunnallisia aiheita käsittelevistä teksteistä, osaa kuvailla omia näkemyksiään ja liittyen ajankohtaisiin ilmiöihin, osaa keskustella ja kirjoittaa aihepiireihin liittyviä tekstejä, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä sekä ymmärtää kohdemaan kulttuuria ja sen kulttuurin taustaa.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen Jatkokurssi 2 tai vastaavat tiedot.

Fortsetzungskurs 4: Land und Leute - Saksan jatkokurssi 4 (CEFR B1), 4 op

Der Kurs richtet sich an Studierende, die ihre kultur- und landeskundlichen Kenntnisse der deutschsprachigen Länder sowie ihren Wortschatz und ihre Kenntnisse der Grammatik vertiefen wollen.
Nach dem Kurs können/haben die Teilnehmer:

 • können die Teilnehmer landeskundliche authentische Texte auf Deutsch lesen und selbstständig Informationen suchen
 • können die Teilnehmer ihre eigene Meinung zu Themen ausdrücken, die für sie von Interesse sind
 • können die Teilnehmer Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Kultur der deutschsprachigen Länder und der eigenen erkennen
 • haben die Teilnehmer Erfahrung in Projektarbeit gesammelt

Ausgangsniveau CEFR B1 (pdf).

B1-Kurse des Sprachenzentrums oder entsprechende Kurse.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Saksan alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat aloittaa saksan kielen opiskelun.

Kurssin käytyään opiskelija

 • ymmärtää hidasta ja selkeää kurssin aihepiireihin liittyvää puhetta ja yksinkertaisia tekstejä.
 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa.
 • tuntee perusasioita saksankielisten maiden viestintä- ja tapakulttuureista.
 • hallitsee saksan kielen perusrakenteita.

Ei edeltäviä opintoja.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu

Saksan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 4 op

Kurssin käytyään opiskelija:

 • selviää saksan kielellä yksinkertaisissa opiskeluelämään sekä arkielämään liittyvissä tilanteissa
 • ymmärtää pitempiäkin yksinkertaisia tekstejä
 • osaa kertoa tapahtumista menneessä muodossa

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

Saksan kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Saksan jatkokurssi 1 (CEFR A2), 4 op

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää selkeää arkkipuhetta ja helpohkojen tekstien, esim. ilmoitusten ja lyhyiden uutisten keskeisen sisällön
 • pystyy tuottamaan yhtenäistä tekstiä ja osaa puhua tutuista arkielämän aiheista
 • osaa ilmaista mielipiteensä omaa elinpiiriään lähellä olevista aiheista
 • osaa pitää yllä yksinkertaista keskustelua käyttäen fraaseja ja rutiini-ilmauksia
 • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä.

Lähtötaso CEFR A2.

Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai esim. vastaavat lukion saksan kurssit.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Saksan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää selkeän puheen ja myös pidempien tekstien, esim. artikkelien ja työpaikkailmoitusten keskeisen sisällön
 • osaa keskustella kursseilla käsitellyistä aiheista ja kirjoittaa lyhyitä aihepiireihin liittyviä tekstejä
 • tulee toimeen saksan kielellä arkisissa kielenkäyttötilanteissa
 • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Saksan sanastokurssi (CEFR A2-B1), 2 op

Kurssin tavoitteena on laajentaa ja aktivoida opiskelijan arkielämään sekä yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvää saksan kielen sanavarastoa.

Kurssin jälkeen opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa omaehtoisesti opiskelemaansa sanastoa suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä
 • osaa ilmaista mielipiteensä keskusteluissa arkielämän aihepiireistä sekä itselle tutuista yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Lähtötaso CEFR A2-B1 (pdf).

Kielikeskuksen A2-tason kurssit tai vastaavat opinnot

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Päivi Väistö, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista