Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Voit opiskella sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen opinnoista yksittäisiä jaksoja tai opintokokonaisuuden, joka on laajudeltaan 15, 20 tai 25 opintopistettä.

Opinnot ovat maisteritasoisia, joten niihin voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 15, 20 tai 25 opintopisteen laajuisena. Kokonaisuuden suorittamisen voi aloittaa mistä tahansa jaksosta.

Hyvinvointipalveluiden perusta ja järjestelmät, 5 op

Opintojaksolla tutustut erilaisiin hyvinvointivaltiomalleihin, niiden historiaan ja aateperustaan ja opit ymmärtämään arvo- ja aatepohjan merkitystä toteutetulle politiikalle ja palvelutuotannolle. Opintojaksolla tarkastelet lähemmin pohjoismaista hyvinvointivaltiota ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää siinä. Opintojakson jälkeen ymmärrät nykyisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen, ohjausjärjestelmän, toimijat ja palvelut, hahmotat järjestelmässä tapahtuvia muutoksia rakenneuudistuksen myötä sekä osaat tarkastella eri sektoreiden funktioita ja rooleja suomalaisen yhteiskunnan palveluissa.

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Terveys- ja hyvinvointierot ja niiden ennaltaehkäisy, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kuvata ja arvioida hyvinvointierojen teorioita ja käsitteitä, tiedät miten hyvinvointieroja voidaan tarkastella sekä osaat kriittisesti arvioida politiikkoja ja interventioita, joilla hyvinvointieroja voidaan kaventaa.

Monialainen yhteistyö ja palveluintegraatio, 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät monialaisen yhteistyön tavoitteita, lähtökohtia ja edellytyksiä asiakkaan palvelujen yhteensovittamiseksi. Tunnet monialaista ja -ammatillista vuorovaikutusta käsittelevää tutkimusta sekä yhteistyön toteutustapoja. Sinulla on valmiuksia osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hallinnonalojen keskinäiseen yhteistyöhön monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet sosiaali- ja terveysjohtamisen keskeiset käsitteet ja ilmiöt. Osaat palveluiden johtamisen, organisaatioiden ja verkostojen johtamisen, tiedolla johtamisen ja muutoksen johtamisen perusteet sekä ymmärrät sosiaali- ja terveysalan johtotehtäviä ja niissä tarvittavaa osaamista. Reflektoit omia johtamiskokemuksiasi ja alat muodostaa käsitystä itsestäsi sosiaali- ja terveysalan johtajana.

Opintojaksolle voivat osallistua vain alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneet, sillä kyseessä on maisteritason opintojakso. Alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneilla katsotaan olevan riittävät valmiudet opintojakson suorittamiseen.

Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla, 5 op

Opintojakson suoritettuasi hallitset sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää teoriaa ja keskeisiä tutkimusalueita, tunnet alan keskeisiä sovelluksia ja käytänteitä sekä tunnistat digitalisaation tuottamia haasteita ja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla, erityisesti palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa.

Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Aino-Kaisa Ellfolk, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista