Kielten kandiohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa.

Swahilin opinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Swahili 1 (Swahilin peruskurssit 1 ja 2, 4 op + 4 op)

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista