Westerlund 2; NASAn 25-vuotisjuhlakuva

Tähtitiede on yksi fysikaalisten tieteiden opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Maailmankaikkeus nyt, 3 op

Vauhdikas tutustumiskurssi tähtitieteestä kiinnostuneille. Kurssilla käsitellään erilaisia tähtitieteen aiheita maapallolta avaruuden rajoille: mm. aurinkokunnan uudet maailmat, tähtien synty ja kuolema, mustat aukot, maailmankaikkeuden rakenne ja kohtalo, havaintolaitteet ja galaksit. Opetuksessa esitetään runsaasti kuvia uusimmista löydöistä, mm. avaruusteleskooppi Hubblen silmin.

Maailmankaikkeus nyt, syksy 2017
Helsingin AikuisopistoHelsinki 27.9.2017 - 25.10.2017

Johdatus astrobiologiaan, 3 op

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee Maan elämän kehityshistorian pääpiirteet, sukupuuttoja aiheuttavat tekijät, maailmankaikkeuden ominaisuuksien pääpiirteet sikäli kuin niillä on merkitystä elämän kehittymisen kannalta (esim. alkuaineiden runsaudet ja molekyylien esiintyminen avaruudessa), muiden planeettakuntien elinkelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet (esim. tähtien ominaisuudet, elämän vyöhykkeen sijainti eri tähdillä), eksoplaneettatutkimuksen pääpiirteet, SETIn historia, alkusynnyn problematiikan pääpiirteissään (esim. missä, milloin ja miten mahdollisesti elämä on voinut syntyä ja mitä ongelmia nykyisiin hypoteeseihin liittyy), keinoelämän luomisen tämänhetkiset edellytykset ja jo suoritetut kokeilut. Näiden pohjalta opiskelijan tulee kyetä muodostamaan omia perusteltuja arvioita elämän yleisyyden todennäköisyydestä erilaisissa ympäristöissä.

Esitietovaatimuksia ei ole.

Johdatus astrobiologiaan, Helsingin aikuisopisto, kevät 2018
Helsingin AikuisopistoHelsinki 31.1.2018 - 28.2.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista