Kuva: Linda Tammisto

Taiteiden tutkimuksen opinnot tarjoavat sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella elokuva- ja televisiotutkimusta, estetiikkaa, musiikkitiedettä, teatteritiedettä ja yleistä kirjallisuustiedettä.
Opinnot kattavat taiteiden historian ja suhteet muihin yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin, taidehallinnon ja markkinoinnin, taiteiden tutkimuksen lähestymistavat, virtaukset ja oppihistorian, taiteellisten teosten analysointi- ja tulkintamenetelmät, arjen ja populaarikulttuurin kysymykset sekä kommunikaatiovalmiuksien kehittämisen erityisesti suhteessa taide-elämän keskeisiin kysymyksiin.

Opinnot avoimessa yliopistossa

 

Avoimessa yliopistossa järjestetään Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman eri opintosuuntien perusopintoja 30 op ja yksittäisiä opintojaksoja aineopinnoista. Lisäksi järjestetään koulutusohjelman tieteenalan opintoihin sisältyviä  Taiteiden tutkimus I -opintokokonaisuuden opintoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista