Mikä on taidetta? Mikä on taiteen merkitys yksilölle ja yhteiskunnallisesti? Miten taide syntyy ja miten sitä kulutetaan?

Taiteet ovat erottamaton osa ihmisyyttä ja kulttuureita.Taiteiden tutkimus on kiinnostunut muun muassa taiteen eri osa-alueista, historiasta, tulkinnoista ja merkityksistä sekä näiden suhteesta suhteessa yhteiskunnan ja kulttuurin erilaisiin ilmiöihin. Opintojen myötä valmiutesi taiteen ja sen ulottuvuuksien kriittiseen ja luovaan tarkasteluun vahvistuvat ja syventyvät.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa järjestetään Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman eri opintosuuntien perusopintoja 30 op sekä yksittäisiä opintojaksoja aineopinnoista.
Lisäksi järjestetään koulutusohjelman tieteenalan opintoihin kuuluvan  Taiteiden tutkimus I 30 op -kokonaisuuden opintoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista