• Miten kansantalous toimii?
• Millainen rooli on julkisella sektorilla yhteiskunnassa?

Taloustieteen opinnot antavat perusvalmiudet tarkastella taloudellisia ilmiöitä, ja niihin sisältyy mahdollisuus tutustua kahteen taloustieteen erikoisalaan oman kiinnostuksen mukaan.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa tiedot talouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä talouden instituutioista. Opintokokonaisuuden suoritettuasi kykenet seuraamaan talouden kehitystä ja taloudellista keskustelua sekä soveltamaan taloustieteen perusteorioita käytännössä.

Taloustieteen opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016-2017 ja kesällä 2017.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Taloustieteen opinnot 15-25 op

Taloustieteen opinnot koostuvat pakollisesta opintojaksosta TA1 Taloustieteen perusteet 5 op ja valinnaisista opintojaksoista (2 x 5 op) tai (4 x 5 op).

TA1 Taloustieteen perusteet, 5 op

Opintojakson suorittaneet ymmärtävät taloustieteen peruskäsitteitä ja taloustieteen ajattelutapaa, markkinoiden ja taloudellisten instituutioiden toimintaa sekä makrotaloustieteen peruskäsitteitä. Lisäksi he tuntevat mikrotaloustieteen tutkimusteemoja ja tuloksia.

TA1 Taloustieteen perusteet, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.9.2017 - 1.11.2017

TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, 5 op

Opintojakson sisällöt vaihtelevat vuosittain vierailevien asiantuntijoiden mukaan. Opintojakson yleisenä osaamistavoitteena on, että opintojakson suorittaneet opiskelijat ymmärtävät Suomen talouden ja maailmantalouden rakenteita, talousteorian peruskäsitteitä sekä talousjärjestelmän ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojaksolla opitaan käyttämään taloustiedettä keskeisten talouskysymysten analysoimiseen.

TA5 Suomen talouselämän ja maailmantalouden esittely, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 12.12.2017

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2/ kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 22.2.2018

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin makrotaloustieteen erikoisalaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. makrotaloustieteen erikoisalan keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset.

TA5 Makrotaloustieteen erikoiskurssi 4, väestötaloustiede, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 8.5.2018 - 30.6.2018

Avoiin yo: TA5 Taloushistorian erikoiskurssi, 5 op

Opintojakson tavoitteena on perehtyä johonkin taloushistorian tai taloustieteen oppihistorian aiheeseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ko. aiheen keskeiset tutkimusaiheet, kysymyksenasettelut ja tutkimustulokset.

Avoiin yo: TA5 Taloushistorian erikoiskurssi/ kesä 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.5.2018 - 31.8.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Heidi Teikari, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista