Opiskelijoita istumassa ja opiskelemassa Tiedekulman portailla.

Monitieteiset teemakokonaisuudet ovat Avoimen yliopiston opintotarjonnasta koottuja opintojaksoja, joita yhdistävät jokin tietty teema tai ilmiö. Ne muodostavat yhtä opintojaksoa laajemman näkökulman tietyn teeman tai ilmiön ympärille. Opintojaksot voivat olla osia esimerkiksi opintosuuntakohtaisista kokonaisuuksista, perus-, aine- tai syventävistä opinnoista sekä yksittäisistä opintojaksoista.

 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tutustu tarjontaan ja kehitä osaamistasi!

Monitieteiset teemakokonaisuudet ovat erinomainen mahdollisuus tukea esimerkiksi työelämässä toimivien jatkuvaa oppimista.

Todistus ja opintopisteet. Saat teemakokonaisuuden (15 op) suorittamisesta todistuksen. Lisäksi suoritetut opintojaksot kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin!

Hyvä huomioida. Teemakokonaisuuksista ei ole mahdollista saada kokonaisuusmerkintää. Opintojaksot arvioidaan yksittäisinä, eikä niitä voida sitoa kokonaisuudeksi.

Millaista oli elämä keskiajalla? Miten keskiajan ilmiöiden vaikutukset näkyvät tänä päivänä? Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on useita jaksoja, jotka tarjoavat aikamatkan keskiajalle. Tutustu teemakokonaisuuteen!

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Koulutusasiantuntijat
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista