Tietojenkäsittelytiede tutkii informaatiota kuvaavia ja muuntavia algoritmisia prosesseja sekä niiden automatisointia tietotekniikan tarjoamin välinein. Tietojenkäsittelytieteen tutkimuskenttä on laaja: se ulottuu ohjelmoinnista, tietokannoista ja tietoverkoista tekoälyyn ja tieteelliseen laskentaan. Uudet sovellusalueet avaavat jatkuvasti monenlaisia uusia mahdollisuuksia niin tutkimuksessa kuin työelämässäkin.

Lukuvuoden 2016–2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tietojenkäsittelytieteestä Internetistä löytyvien lähteiden avulla.

Jakso ei edellytä edeltäviä yliopisto-opintoja.

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen/Verkkokurssi/Syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.9.2017 - 7.12.2018
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen/Itseopiskelukurssi verkossa
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.10.2017 - 20.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen/Monimuoto/Ryhmä 1
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 25.10.2017
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen/Monimuoto/Ryhmä 2
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 25.10.2017
Peruttu
Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen/Monimuoto/Ryhmä 3
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 26.10.2017

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Opintojaksolla perehdytään ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin. Kurssin sisältönä mm. algoritmit, ohjausrakenteet, aliohjelmat ja olio-ohjelmoinnin perusteet. Ohjelmointikielenä käytetään Javaa.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Opiskelijalta ei edellytetä ennakkotietoja ohjelmoinnista.

Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 2
Avoin yliopistoHelsinki 2.11.2017 - 14.12.2017
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 1
Avoin yliopistoHelsinki 2.11.2017 - 14.12.2017
Ohjelmoinnin perusteet/Monimuoto/Ryhmä 3
Avoin yliopistoHelsinki 2.11.2017 - 14.12.2017
Ohjelmoinnin perusteet/Verkkokurssi/Kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 10.1.2018 - 27.5.2018

Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op

Kurssin esitietovaatimuksena on ohjelmoinnin perusteiden tunteminen.

Erityisesti Java-kieltä on jo osattava siinä laajuudessa kuin sitä opitaan kurssilla Ohjelmoinnin perusteet.

Ohjelmoinnin jatkokurssi/Verkkokurssi/Syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.9.2017 - 10.12.2017
Ohjelmoinnin jatkokurssi/Monimuoto/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 14.3.2018

Tietokantojen perusteet, 5 op

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kurssien Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003) jälkeen.

Tietokantojen perusteet/Verkkokurssi/Syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.9.2017 - 31.12.2017
Tietokantojen perusteet/Monimuoto/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 27.2.2018
Tietokantojen perusteet/Monimuoto/Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2017 - 20.10.2017

Tietokoneen toiminta, 5 op

Ohjelmoinnin perusteet -jakso.

Tietokoneen toiminta, monimuoto ryhmä 2, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 13.3.2018 - 31.5.2018
Tietokoneen toiminta, monimuoto ryhmä 1, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 27.3.2018 - 24.4.2018

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja

Ohjelmistotekniikan menetelmät, 5 op

Kurssilla tutustutaan ohjelmiston elinkaareen vaatimusten määrittelystä järjestelmänrakentamiseen ja testaukseen asti.

Ohjelmistotuotannon yleisten periaatteiden ohella tutustutaan erityisesti palveluiden, järjestelmän tietosisällön ja luokkarakenteen sekä olioiden yhteistyön
mallintamiseen. Keskeisimpänä mallinnustekniikkana on suosittu UML-kieli havainnollisine kaaviotyyppeineen.

Esitiedot: ohjelmointitaito, oliokäsitteistön hallinta esim. Ohjelmoinnin perusteet-jakso.

Ohjelmistotekniikan menetelmät/Kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 13.2.2018 - 2.6.2018

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja

Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op

Kurssilla ei ole erityisiä ennakkotietovaatimuksia ja se sopii niin sivu- kuin pääaineopiskelijoille.

Tietotekniikka ja yhteiskunta/Kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.1.2018 - 26.3.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Leena Järvinen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Kai Korpimies, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä