Tilastoja ja kaavioita

Tilastotieteen opintosuunnassa perehdytään tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen teoriaan sekä menetelmiin, joilla datasta voidaan paljastaa systemaattisia piirteitä. Tilastotiede on havaintoihin liittyvän epävarmuuden matemaattista kvantifiointia ja hallintaa. Lähes kaikissa tieteissä on taustalla tilastollista ajattelua ja päättelyä. Tilastollista mallinnusta tarvitaan esimerkiksi lääketieteen, osakemarkkinoiden, evoluution, yhteiskunnallisten kysymysten ja ilmastonmuutoksen tutkimisessa ja ymmärtämisessä.

Tilastotiede on yksi matemaattisten tieteiden opintosuunnista.

DEFA (Digital Education for All)

Tällä sivustolla näet myös Tietojenkäsittelytieteen osaston DEFA-hankkeeseen (Digital Education For All) kuuluvien opintojaksojen opinto-ohjelmia.  Opinto-ohjelmia julkaistaan sitä mukaa kun ne valmistuvat. Tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan DEFA-kurssit löytyvät tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan sivuilta. Kursseille voit ilmoittautua Avoimen yliopiston opinto-ohjelmien Ilmoittaudu-linkistä tai DEFA-hankkeen kurssien koontisivuston kautta. Kaikkiin DEFA-opintoja koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteesta DEFA-help@cs.helsinki.fi

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tilastotieteen perusopinnot, 25-50 op

Tilastotiede tutuksi ja R II, 5 op

Tilastotieteen ja R-ohjelmiston alkeet.

Esitietovaatimus AYMAT12002 Tilastotiede ja R tutuksi I.

Tilastotiede tutuksi ja R I, 5 op

Todennäköisyyslaskenta I, 5 op

Opintojakson suorittanut opiskelija hallitsee todennäköisyyslaskennan perusteet.

Lukion pitkän matematiikan oppimäärä.

Tilastollinen päättely I, 5 op

Data-analyysin projekti, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
DEFA-opinnot
Kysy hankkeesta ja opinnoista
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista