Venäjä-kyltti Raja-Joosepin rajavartioasemalla. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ven%C3%A4j%C3%A4-kyltti.jpg

Venäjän kieli kuuluu maailman suuriin ja puhutuimpiin kieliin. Venäjän taitoa tarvitaan paitsi kaupankäynnissä myös monilla tieteenaloilla ja erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Venäjä on myös yksi YK:n virallisista työkielistä. Taloudellisen yhteistyön ja muiden jatkuvasti lisääntyvien kontaktien myötä venäjän kielen taitoa tarvitaan yhä enemmän. Opinnoissasi tutustut myös venäläiseen yhteiskuntaelämään ja Venäjän rikkaaseen kulttuuriin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy yksinkertaisista vuorovaikutustilanteista. Hän mm.

  • osaa tervehtiä ja hyvästellä sekä käyttää tärkeimpiä kohteliaisuuksia
  • osaa esittäytyä ja esitellä muita, kertoa itsestään perustiedot sekä kysyä vastaavia tietoja muilta
  • osaa kertoa omasta ja lähipiirinsä arjesta
  • pystyy toimimaan yksinkertaisissa asioimistilanteissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Peruttu

Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3-4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy jokapäiväisistä vuorovaikutustilanteista. Hän mm.

  • osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään
  • osaa kuvailla vapaa-aikaansa
  • osaa kertoa menneistä tapahtumista
  • osaa kertoa tulevaisuudensuunnitelmistaan
  • selviytyy yksinkertaisista asioimis- ja matkustamistilanteissa

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 4 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kertoa yksityiskohtia arjestaan
• pystyy toimimaan erilaisissa käytännön tilanteissa
• osaa vertailla eri asioita, kertoa mieltymyksistään, ilmaista toiveitaan.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 8 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu

Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa
• ymmärtää yleistajuisesta suullisesta tai kirjallisesta tekstistä pääasiat
• ilmaisee tarkoitusta, esittää ohjeita ja neuvoja, ilmaisee tarkkaa ja likimääräistä ajankohtaa sekä kuvaa liikettä monipuolisesti.

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 12 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuula Rantala, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista