Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Venäjän alkeiskurssit

Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy kaikkein rutiininomaisimmista vuorovaikutustilanteista venäjäksi. Hän mm. hallitsee venäläiset kirjaimet ja ääntämisen perusperiaatteet, osaa tervehtiä ja hyvästellä sekä käyttää tärkeimpiä kohteliaisuuksia, osaa esittäytyä ja esitellä muita, kertoa itsestään perustiedot sekä kysyä vastaavia tietoja muilta, osaa kertoa omasta ja lähipiirinsä arjesta, pystyy toimimaan yksinkertaisissa asioimistilanteissa sekä tuntee venäläistä tapakulttuuria.

Ei edeltäviä opintoja. Ennen kurssia voi suorittaa verkkokurssin KK-VEN001 Tutustu venäjän kieleen.

Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy jokapäiväisistä vuorovaikutustilanteista. Hän mm. osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään, osaa kuvailla vapaa-aikaansa ja lähiympäristöään, osaa kertoa menneistä tapahtumista ja tulevaisuudensuunnitelmistaan sekä selviytyy yksinkertaisissa asioimis- ja matkustustilanteissa.

Lähtötaso CEFR A1, venäjän alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 4 op

Jos olet epävarma osaamistasostasi tai sinulle sopivimmasta tavasta suorittaa opintojakso, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä opintojakson opettajaan.

Venäjän jatkokurssit

Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista ajatuksiaan omaa elinpiiriään lähellä olevista asioista, osaa kertoa mieltymyksistään, ilmaista toiveitaan sekä pystyy osallistumaan keskusteluun tutuista arkielämän aiheista.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 8 op.

Jos olet epävarma tasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa, ymmärtää yleistajuisesta suullisesta tai kirjallisesta tekstistä pääasiat sekä ilmaisee tarkoitusta, esittää ohjeita ja neuvoja, ilmaisee tarkkaa ja likimääräistä ajankohtaa sekä kuvaa liikettä monipuolisesti.

Lähtötaso CEFR A2, venäjän jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 12 op

Jos olet epävarma tasostasi tai sinulle sopivimmasta tavasta suorittaa opintojakso, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Venäjän jatkokurssi 3 (CEFR A2), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskustella nykymaailman ilmiöistä, osaa ilmaista erilaisia tunteita sekä reagoida tunteenilmaisuihin, osaa kertoa mielipiteensä itseään kiinnostavista seikoista sekä perustella mielipiteensä, selviytyy useimmissa matkustustilanteissa, ymmärtää pääkohdat yleiskielisistä suullisista ja kirjallisista viesteistä sekä pystyy kirjoittamaan yhtenäisiä tekstejä itseään kiinnostavista aiheista.

Lähtötaso CEFR A2, venäjän jatkokurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 16 op

Jos olet epävarma tasostasi tai sinulle sopivimmasta tavasta suorittaa opintojakso, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy yksinkertaisista vuorovaikutustilanteista. Hän mm.

  • osaa tervehtiä ja hyvästellä sekä käyttää tärkeimpiä kohteliaisuuksia
  • osaa esittäytyä ja esitellä muita, kertoa itsestään perustiedot sekä kysyä vastaavia tietoja muilta
  • osaa kertoa omasta ja lähipiirinsä arjesta
  • pystyy toimimaan yksinkertaisissa asioimistilanteissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Peruttu

Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3-4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy jokapäiväisistä vuorovaikutustilanteista. Hän mm.

  • osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään
  • osaa kuvailla vapaa-aikaansa
  • osaa kertoa menneistä tapahtumista
  • osaa kertoa tulevaisuudensuunnitelmistaan
  • selviytyy yksinkertaisista asioimis- ja matkustamistilanteissa

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 4 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kertoa yksityiskohtia arjestaan
• pystyy toimimaan erilaisissa käytännön tilanteissa
• osaa vertailla eri asioita, kertoa mieltymyksistään, ilmaista toiveitaan.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 8 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu

Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa
• ymmärtää yleistajuisesta suullisesta tai kirjallisesta tekstistä pääasiat
• ilmaisee tarkoitusta, esittää ohjeita ja neuvoja, ilmaisee tarkkaa ja likimääräistä ajankohtaa sekä kuvaa liikettä monipuolisesti.

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 12 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Päivi Väistö, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista