Venäjä-kyltti Raja-Joosepin rajavartioasemalla. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ven%C3%A4j%C3%A4-kyltti.jpg

Venäjän kieli kuuluu maailman suuriin ja puhutuimpiin kieliin. Venäjän taitoa tarvitaan paitsi kaupankäynnissä myös monilla tieteenaloilla ja erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Venäjä on myös yksi YK:n virallisista työkielistä. Taloudellisen yhteistyön ja muiden jatkuvasti lisääntyvien kontaktien myötä venäjän kielen taitoa tarvitaan yhä enemmän. Opinnoissasi tutustut myös venäläiseen yhteiskuntaelämään ja Venäjän rikkaaseen kulttuuriin.

Opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy yksinkertaisista vuorovaikutustilanteista. Hän mm.

  • osaa tervehtiä ja hyvästellä sekä käyttää tärkeimpiä kohteliaisuuksia
  • osaa esittäytyä ja esitellä muita, kertoa itsestään perustiedot sekä kysyä vastaavia tietoja muilta
  • osaa kertoa omasta ja lähipiirinsä arjesta
  • pystyy toimimaan yksinkertaisissa asioimistilanteissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Venäjän alkeiskurssi 1, Vantaan aikuisopisto, syksy 2017
Vantaan aikuisopistoVantaa 11.9.2017 - 11.12.2017
Venäjän alkeiskurssi 1, Työväen Akatemia, syksy 2017
Työväen akatemiaKauniainen 4.9.2017 - 27.10.2017

Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3-4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviytyy jokapäiväisistä vuorovaikutustilanteista. Hän mm.

  • osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään
  • osaa kuvailla vapaa-aikaansa
  • osaa kertoa menneistä tapahtumista
  • osaa kertoa tulevaisuudensuunnitelmistaan
  • selviytyy yksinkertaisista asioimis- ja matkustamistilanteissa

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 4 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Venäjän alkeiskurssi 2 (CEFR A1), Työväen Akatemia, syksy 2017, 3 op
Työväen akatemiaKauniainen 3.11.2017 - 18.12.2017

Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kertoa yksityiskohtia arjestaan
• pystyy toimimaan erilaisissa käytännön tilanteissa
• osaa vertailla eri asioita, kertoa mieltymyksistään, ilmaista toiveitaan.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf), venäjän alkeiskurssi 2 tai vastaavat opinnot, n. 8 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1), Vantaan aikuisopisto, syksy 2017
Vantaan aikuisopistoVantaa 12.9.2017 - 19.12.2017
Venäjän jatkokurssi 1 (CEFR A1), Työväen Akatemia, kevät 2018
Työväen akatemiaKauniainen 8.1.2018 - 5.3.2018

Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa arjen ja työelämän tilanteissa
• ymmärtää yleistajuisesta suullisesta tai kirjallisesta tekstistä pääasiat
• ilmaisee tarkoitusta, esittää ohjeita ja neuvoja, ilmaisee tarkkaa ja likimääräistä ajankohtaa sekä kuvaa liikettä monipuolisesti.

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf), venäjän jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot, n. 12 op.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Venäjän jatkokurssi 2 (CEFR A2), Työväen Akatemia, kevät 2018
Työväen akatemiaKauniainen 9.3.2018 - 4.5.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista