Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Viron alkeiskurssi 1 ja 2

Viron alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään suullista kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa, oppia peruskielioppia sekä tutustua Viroon ja virolaiseen kulttuuriin.

Edeltävää viron osaamista ei tarvita.

Viron alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään viroa arkielämän suullisissa kielenkäyttötilanteissa, oppia peruskielioppia ja -sanastoa sekä tutustua Viron tapakulttuuriin ja maantuntemukseen.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992360 Viron alkeiskurssi 1, 3 op, tai vastaavat tiedot.

Viron jatkokurssi

Viron jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssin tavoitteena on oppia puhumaan erilaisista ajankohtaisista aiheista, laajentaa sanavarastoa ja syventää kieliopin tuntemusta.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992361 Viron alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op, tai vastaavat tiedot.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Päivi Väistö, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista