Yleinen ja aikuiskasvatustiede on yksi kasvatustieteiden koulutusohjelman opintosuunnista.

Kasvatustieteet on yleissivistävä ja monitieteellinen oppiaine, jossa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen koko kirjoa lapsuudesta vanhuuteen yhteiskunnallisista, kulttuurisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista. Opinnot soveltuvat mm. kasvatus-, opetus-, koulutus-, ohjaus ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville sekä henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esimiehille. Opintoja voi hyödyntää myös hakiessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin sekä opettajan pedagogisiin opintoihin.

Kasvatustieteiden opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen. Aloita Joustavasti -merkityillä opintojaksoilla voit aloittaa opiskelun joustavasti itsellesi sopivana ajankohtana ja jaksoilla on tarjolla monta suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot 25 op opiskellaan useimmiten yhden lukuvuoden aikana, mutta halutessaan voi kulkea omaa yksilöllistä opintopolkua ja eri opintomuotoja yhdistellen. Tarkista kunkin jakson suoritusvaihtoehdot opinto-ohjelmasta. Perusopinnot on mahdollista opiskella kokonaan etäopintoina.

Aineopinnot 35 op:  Aineopintojen pakollisiin ja valinnaisiin sisältöopintoihin voi ilmoittautua, vaikka perusopintoja ei ole suoritettu. Menetelmäopintoihin osallistumisen edellytyksenä on kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja jakso Kohti tutkivaa työtapaa 5 op. Seminaariin osallistumisen edellytyksenä on sekä kasvatustieteen perusopinnot 25 op että aineopintojen tutkimusmenetelmäjakso on suoritettu.

Jos tavoitteenasi on suorittaa koko aineopintokokonaisuus 35 op, pitää perusopintokokonaisuus olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3 ennen aineopintokokonaisuuden aloittamista. Myös muissa kuin Helsingin yliopistossa suoritetut yleisen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot käyvät edeltäviksi opinnoiksi. Jos tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, niin huomioi, että uusien koulutusohjelmien myötä opintojen vanhentumissäännöt muuttuivat. Keskeisin muutos on, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot, 25 op

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2017-2018 Järvenpään opisto
Järvenpään OpistoJärvenpää 4.9.2017 - 4.6.2018
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.9.2017 - 4.6.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2017-2018 Hämeen kesäyliopisto- Riihimäki
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 22.9.2017 - 29.5.2018
Peruttu
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op lv 2017-2018 Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 14.9.2017 - 17.9.2017

Johdatus kasvatustieteisiin, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oman tieteenalansa historiaa ja kehityskulkuja
 • osaa erottaa arkitiedon kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvasta tiedosta
 • tuntee kasvatustieteen peruskäsitteitä
 • tunnistaa erilaisia kasvatustieteellisiä lähestymistapoja

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Johdatus kasvatustieteisiin verkko-opinnot lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.9.2017 - 4.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Johdatus kasvatustieteisiin Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 22.9.2017 - 6.11.2017
Johdatus kasvatustieteisiin Espoon Työväenopisto
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 19.9.2017 - 31.10.2017
Peruttu
Johdatus kasvatustieteisiin Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 14.9.2017 - 17.9.2017
Johdatus kasvatustieteisiin Järvenpään opisto
Järvenpään OpistoJärvenpää 4.9.2017 - 30.10.2017

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri verkkotentit lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.10.2017 - 5.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri verkko-opinnot lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 13.11.2017 - 4.6.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Järvenpään opisto
Järvenpään OpistoJärvenpää 16.4.2018 - 4.6.2018
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 17.4.2018 - 29.5.2018
Peruttu
Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 28.8.2017 - 17.9.2017

Oppimisen ja opetuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisen ja opetuksen perusteet, keskeiset teoriat ja viitekehykset ja niiden merkityksen elinikäisen oppimisen näkökulmasta.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin jakso on suorittamatta/kesken.

Oppimisen ja opetuksen perusteet verkkotentti tai essee lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 27.9.2017 - 21.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Oppimisen ja opetuksen perusteet verkkokurssi kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 26.2.2018 - 16.4.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Oppimisen ja opetuksen perusteet Järvenpään opisto
Järvenpään OpistoJärvenpää 26.2.2018 - 16.4.2018
Oppimisen ja opetuksen perusteet Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 1.3.2018 - 9.4.2018
Peruttu
Oppimisen ja opetuksen perusteet Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 28.8.2017 - 17.9.2017

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka Johdatus kasvatustieteisiin -jakso on suorittamatta/kesken.

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkokurssi lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 25.9.2017 - 26.2.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa verkkotentit lv 2017-2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.11.2017 - 8.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Järvenpään opisto
Järvenpään OpistoJärvenpää 8.1.2018 - 26.2.2018
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 12.1.2018 - 26.2.2018
Peruttu
Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatiossa ja verkostoissa Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 28.8.2017 - 17.9.2017

Kohti tutkivaa työtapaa, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.10.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 30.10.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa (Hämeen kesäyliopisto - Riihimäki)
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 11.11.2017 - 8.1.2018
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi tammikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 8.1.2018 - 5.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kohti tutkivaa työtapaa lähiopinnot kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.1.2018 - 5.3.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kohti tutkivaa työtapaa verkkokurssi helmikuu 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Alkio-opisto)
Alkio-opistoJyväskylä 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Järvenpään opisto)
Järvenpään OpistoJärvenpää 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (HEO)
Helsingin evankelinen opistoHelsinki 26.2.2018 - 23.4.2018
Kohti tutkivaa työtapaa, helmikuu 2018 (Espoon työväenopisto)
Omnia koulutus, Espoon TyöväenopistoEspoo 26.2.2018 - 23.4.2018
Peruttu
Kohti tutkivaa työtapaa syksy 2017 (Päijät-Hämeen kesäyliopisto)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 28.8.2017 - 17.9.2017

Perusopinnot aloitettu ennen 1.8.2016 (ks. siirtymäsäännökset)

P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, 5 op

Jos olet aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 1.8.2016, sinun tulee suorittaa perusopintoihin jakso P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op. Katso siirtymäsäännökset.

Opiskelija oppii tarkastelemaan kasvatusta osana elämänkulkua ja ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen elämänkulun rakentajana. Opintojaksolla opiskelija perehtyy siihen, kuinka kasvatus on läsnä elämän eri vaiheissa (mm. kotikasvatuksen, koulutuksen, vapaa-ajalla ja työssä tapahtuvan oppimisen kautta) ja millaisia merkityksiä kasvatus ja kehitys saavat riippuen siitä tarkastellaanko niitä lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden vai vanhuuden perspektiiveistä.

Suositus: P1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op -opintojakso suoritettu.

P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 2.10.2017 - 13.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa kesä 2017
Avoin yliopistoHelsinki 27.6.2017 - 29.9.2017
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa kevät 2017 verkko
Avoin yliopistoEtäopinnot 27.2.2017 - 24.4.2017
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa syksy 2016 verkko
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2016 - 15.1.2017
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa elokuu 2016 verkko
Avoin yliopistoEtäopinnot 23.8.2016 - 24.10.2016
Peruttu
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa syyskuu 2016 lähi (Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti)
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 23.5.2016 - 24.5.2016
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Huhtikuu 2016 lähi
Avoin yliopistoHelsinki 11.4.2016 - 23.5.2016
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Huhtikuu 2016 verkko
Avoin yliopistoEtäopinnot 11.4.2016 - 31.5.2016
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, Huhtikuu 2016 (Hämeen kesäyliopisto, Riihimäki)
Hämeen kesäyliopistoRiihimäki 4.4.2016 - 18.4.2016
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Helmikuu 2016 verkko
Avoin yliopistoEtäopinnot 1.2.2016 - 21.3.2016
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Joulukuu 2015 lähi
Avoin yliopistoHelsinki 7.12.2015 - 12.1.2016
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Joulukuu 2015 verkko
Avoin yliopistoEtäopinnot 7.12.2015 - 15.2.2016
Päijät-Hämeen kesäyliopisto/Lahti: P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Lokakuu 2015
Päijät-Hämeen kesäyliopistoLahti 27.10.2015 - 24.11.2015
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa, elokuu 2015 verkko
Avoin yliopistoEtäopinnot 27.8.2015 - 10.9.2015
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Toukokuu 2015 verkko
Avoin yliopistoHelsinki 5.5.2015 - 17.6.2015
P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Toukokuu 2015 lähi
Avoin yliopistoHelsinki 4.5.2015 - 19.5.2015
Wellamo-opisto, Lahti: P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa Maaliskuu 2015 opisto
Wellamo-opistoLahti 16.3.2015 - 30.3.2015
Porvoon kansalaisopisto: P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa helmikuu 2015 momu
Porvoon kansalaisopistoPorvoo 9.2.2015 - 22.9.2015
Vantaa, Avoin yliopisto: P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa a) helmikuu 2015 momu
Avoin yliopistoHelsinki 9.2.2015 - 22.9.2015
Vantaa, Avoin yliopisto: P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa b) ja c) helmikuu 2015 momu
Avoin yliopistoHelsinki 9.2.2015 - 22.9.2015

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen valinnainen aineopintokokonaisuus, 35 op

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ja täydentänyt tietojaan ja taitojaan

- ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämästä sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisestä tutkimuksesta

Ennen opintokokonaisuuden aloittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Kasvatustieteen aineopintokokonaisuus rakentuu seuraavasti:

Pakolliset sisältöopinnot (15 op)
- Suorita kaikki kolme pakollisiin sisältöopintoihin kuuluvaa opintojaksoa

Valinnaiset sisältöopinnot (10 op)
- Valitse kaksi opintojaksoa valinnaisista sisältöopinnoista ja/tai valinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista

Tutkimusmenetelmäopinnot (5 op)
- Valitse joko Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I TAI Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I

Seminaarityö (5 op)

Aineopintojen pakolliset sisältöopinnot

Pakolliset sisältöopinnot yht. 15 op

Kasvatussosiologia, 5 op

Opiskelija tuntee kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä osaa jäsentää koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Kasvatussosiologia, kirjalliset tehtävät lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 9.6.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kasvatussosiologia, artikkeliseminaari syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 17.10.2017 - 21.11.2017

Oppimisen tutkimuksen klassikot, 5 op

Opiskelija tuntee klassisten oppimisen tutkijoiden tieteellisten töiden pääkohtia.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Oppimisen tutkimuksen klassikot, verkkokurssi maaliskuu 2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.3.2018 - 4.6.2018

Osaamisen kehittäminen työelämässä, 5 op

Opiskelija tuntee osaamisen kehittämistä työelämässä taidon, asiantuntijuuden ja dynaamisen kyvykkyyden käsitteiden kautta.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot.

Osaamisen kehittäminen työelämässä, kirjalliset tehtävät lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 1.9.2017 - 13.6.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Osaamisen kehittäminen työelämässä, luennot syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 8.9.2017 - 16.9.2017

Aineopintojen valinnaiset sisältöopinnot

Valitse näistä ja/tai valinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista kaksi opintojaksoa (10 op).

Kehittävä työntutkimus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kehittävän työntutkimuksen teoreettisiin perusteisiin, tyypillisiin tutkimusasetelmiin, metodologiaan ja sovellutuksiin.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Osaamisen kehittäminen työelämässä.

Kehittävä työntutkimus, kirjalliset tehtävät lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 15.9.2017 - 16.6.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.
Kehittävä työntutkimus, luentokurssi tammikuu 2018
Avoin yliopistoHelsinki 9.1.2018 - 27.1.2018

Oppiminen ja muutostoimijuus, 5 op

Opiskelija tuntee toimijuuden käsitteen sekä erityisesti muutostoimijuutta koskevia teorioita ja tutkimusta.

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan kasvatustieteen (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot sekä opintojakso Osaamisen kehittäminen työelämässä.

Oppiminen ja muutostoimijuus, verkkokurssi lokakuu 2017
Avoin yliopistoHelsinki 25.10.2017 - 16.5.2018
Oppiminen ja muutostoimijuus, kirjalliset tehtävät lv 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 25.10.2017 - 16.5.2018Ilmoittaudu ja aloita opinnot sinulle sopivana ajankohtana. Katso ilmoittautumisen aikaväli klikkaamalla opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painiketta.

Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot

Aineopintojen valinnaisiin sisältöopintoihin on mahdollista sisällyttää joko aineopintojen valinnaisia sisältöopintoja ja/tai valinnaisia kasvatustieteellisiä opintojaksoja.

Pienten lasten pedagogiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta

 • osaa toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä

 • osaa havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä

Pienten lasten pedagogiikka kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 6.3.2018 - 24.4.2018

Aivot ja oppiminen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
 • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
 • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
 • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
 • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot

Valitse toinen alla olevista tutkimusmenetelmäopinnoista (5op): Kvalitatiiviset tutkimusnenetelmät I 5op TAI Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opiskelija perehtyy laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa tammikuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 24.3.2018 - 24.3.2018
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 18.11.2017 - 18.11.2017

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, 5 op

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. Hän osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa elokuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 16.8.2017 - 31.1.2018
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 23.5.2018
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I, alkaa maaliskuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 28.2.2018 - 26.9.2018

Seminaarityö

Seminaarityö, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tieteenalansa (kasvatustiede) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

Kasvatustieteen perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että kasvatustieteen tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.

Seminaarityö, alkaa syyskuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 20.9.2017 - 8.12.2017
Seminaarityö, alkaa lokakuussa 2017
Avoin yliopistoHelsinki 20.10.2017 - 9.2.2018
Seminaarityö, alkaa tammikuussa 2018
Avoin yliopistoHelsinki 10.1.2018 - 5.4.2018

Muut koulutusohjelman yhteiset opintojaksot

Studia Paedagogica, 3-5 op

Studia Paedagogica: Pedagoginen johtaminen digiajalla, syyskuu 2017, 5 op
Avoin yliopistoHelsinki 7.9.2017 - 12.10.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Nina Dementjeff, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Jaana Lampikoski, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Matti Laitinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Taina Lehtinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Pirkko Raudaskoski, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Tiina Renko, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Erja Rusanen, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä