Yleinen kirjallisuustiede on yksi Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelman opintosuunnista.

Yleisen kirjallisuustieteen tavoitteena on perehdyttää opiskelija teoreettisesti ja metodisesti perusteltuun kirjallisuuden lukemiseen ja tutkimukseen. Oppiaineessa keskitytään kirjallisuuden sekä sen tutkimuksen ja kritiikin filosofisiin perusteisiin, teorioihin ja metodeihin. Käsiteltävää kirjallisuutta ei rajata historiallisesti, kielellisesti tai lajiperustein. Perinteisesti yleisen kirjallisuustieteen pääkohde on ollut suurten länsimaisten kielialueiden kirjallisuus.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat kirjallisuudentutkimuksen ja tekstianalyysin perusteet. Osaat keskustella kirjallisuushistorian aikakausista ja kirjallisuudenlajien kehityksestä. Lisäksi tunnet eri aikakausien keskeisiä kirjailijoita ja osaat kuvata heidän teostensa yhteyksiä ajan estetiikkaan ja kulttuuriin.

Yleisen kirjallisuustieteen perusopintoja 30 op järjestetään lukuvuosittain.
Osa opintojaksoista järjestään kesäopintoina.

Johdatusta yleiseen kirjallisuustieteeseen, 5 op

Jakson suoritettuasi olet selvillä kirjallisuudentutkimuksen pääpiirteistä. Tunnet kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä ja osaat käyttää niitä. Tunnet myös kirjallisuuden tulkinnan perusmenetelmiä ja osaat soveltaa niitä.

Perusopintojen tekstianalyysi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet ja osaat soveltaa valitsemasi lajin käsitteistöä. Osaat lukea ja tulkita analyyttisesti kyseiseen lajiin kuuluvia teoksia. Osaat myös keskustella ja esittää perusteltuja mielipiteitä lukemasi pohjalta.

Kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet joitain keskeisiä kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä ja suuntauksia ja osaat analysoida kaunokirjallisia teoksia niiden avulla. Osaat myös arvioida käyttämäsi menetelmän teoreettisia lähtökohtia ja suhteuttaa sen tuottamia tuloksia kaunokirjallisen teoksen kokonaisuuteen.

Kirjallisuushistoria I: antiikista renessanssiin, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushistoria II: valistuksesta nykyaikaan, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Kirjallisuushistoria III: syventävä jakso, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat nimetä kyseisten kirjallisuushistorian periodien ja suuntausten keskeiset piirteet ja kulttuuriset traditiot. Osaat asettaa ajanjakson keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa historialliseen kontekstiin. Tunnet valikoiman aikakauden keskeisiä teoksia ja tunnistat yhteyksiä niiden välillä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista