Ympäristötaloustieteen johdantokurssi kuuluu ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmaan ja ko. koulutusohjelman alla olevaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomian tieteenalaan. Tieteenala tarkastelee mm. ympäristökysymyksiä taloustieteen näkökulmasta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmasta Avoin yliopisto järjestää opintojakson Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op.

Elintarvikemarkkinoinnin perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa markkinoinnin keskeiset käsitteet ja käsitekokonaisuudet
  • osaa käyttää markkinoinnin käsitteistöä ja erilaisia metodeja päätöksenteon tukena ja arvioida päätösten toimivuutta
  • kykenee muuttamaan lähestymistapaansa paremmin asiakas-arvoa tuottavaksi
  • tunnistaa markkinoinnin roolin organisaatiossa (yritys, instituutio tmv.) sekä sen tehtävän suhteessa muihin organisaation toimintoihin (yksiköt, strategiat, prosessit jne)
  • ymmärtää markkinoinnin roolin laajemmin taloudellisessa systeemissä ja yhteiskunnassa
  • tunnistaa markkinoinnin roolin myös henkilökohtaisessa sekä ammatillisessa kehittymisessään

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 3 op

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista