Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmasta Avoin yliopisto järjestää yksittäisiä opintojaksoja. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiopintoihin on mahdollista hakea avoimen yliopiston opintojen perusteella (Avoimen väylä). Katso hakuajat ja valintakriteerit Opintopolku.fi

Mikrotaloustieteen perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja malleja
  • pystyy soveltamaan mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja -malleja taloudellisiin päätöksentekotilanteisiin, talousilmiöiden tulkitsemiseen ja ajankohtaisiin talouspoliittisiin kysymyksiin
  • pystyy kriittisesti arvioimaan keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja malleja
  • pystyy arvioimaan ja kommentoimaan asiantuntevasti mikrotaloustieteen teemoja käsitteleviä kannanottoja ja kirjoituksia kuten sanomalehtiartikkeleita, blogikirjoituksia ja selvityksiä.

Ei edeltäviä opintoja.

Mikrotaloustieteen perusteet, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja malleja
  • pystyy soveltamaan mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja -malleja taloudellisiin päätöksentekotilanteisiin, talousilmiöiden tulkitsemiseen ja ajankohtaisiin talouspoliittisiin kysymyksiin
  • pystyy kriittisesti arvioimaan keskeisiä mikrotaloustieteen peruskäsitteitä ja malleja
  • pystyy arvioimaan ja kommentoimaan asiantuntevasti mikrotaloustieteen teemoja käsitteleviä kannanottoja ja kirjoituksia kuten sanomalehtiartikkeleita, blogikirjoituksia ja selvityksiä.

Ei edeltäviä opintoja.

Maatalousekonomian perusteet

Maatalousekonomian perusteet I, 2 op

Perehtyminen Suomen maatalouden rakenteeseen, tulonmuodostukseen ja maatalouden kytköksiin.

Maatalousekonomian perusteet IIa, 3 op

  • Opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä.
  • Kurssilla tutustutaan yleisimpiin tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin ja tuotantoekonomian perusteisiin.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 3 op

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 3 op

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Ympäristötaloustieteen johdantokurssi, 3 op

Kurssin tavoitteena on esitellä kattavasti alan peruskäsitteitä ja lähestymistapoja, sekä opettaa taloudellisen analyysin alkeita.

Elintarviketieteiden kandiohjelman opintoja

Ruoka 1.0 verkkokurssi, 2 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Eeva-Riitta Koivunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista