Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

450 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Ilmoittautuminen on mahdollista vain koko opintokokonaisuuteen (30 op) kerrallaan. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) kokonaisuuden aiemmin Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa aloittaneilla opiskelijoilla, joilta on jäänyt joku opintokokonaisuuden opintojakso suorittamatta, on mahdollisuus täydentää opintokokonaisuutensa. Jos olet opintokokonaisuutta täydentävä opiskelija, ota yhteyttä: Yhteydenottolomake saadaksesi ilmoittautumislinkin sinulta puuttuvalle/puuttuville opintojaksoille.

Kuvaus

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen sisältöalueita ovat:

  • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
  • lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset
  • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
  • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
  • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
  • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät
  • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
  • mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta

Näitä alueita tarkastellaan myös psykoterapian vaikutusmahdollisuuksien ja rajoitusten näkökulmasta.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op) ei vaadita edeltäviä opintoja.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot opintokokonaisuus (30 op) sisältää seuraavat opintojaksot lukuvuonna 2017-2018:

Jos täydennät opintojesi opintojaksoja eri lukuvuosina alkaneissa opintokokonaisuuksissa, huomioithan sen, että joidenkin opintojaksojen opintopistemäärät ovat saattaneet muuttua, joka vaikuttaa opintokokonaisuuden kokonaisopintopistemäärään.