Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintokokonaisuuden ensimmäisen opintojakson alkua. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen (30 op ). Tarkka ilmoittautumisaika näkyy opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painikkeesta.

Opintokokonaisuuden (30 op) opintomaksu on 450 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille.

Opintojaan täydentävä opiskelija:

Jos olet aloittanut aiemmmin Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), ja haluat täydentää puuttuvia opintojaksoja, ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Jos täydennät opintojasi eri lukuvuosina alkaneissa opintokokonaisuuksissa, huomioithan sen, että joidenkin opintojaksojen opintopistemäärät ovat saattaneet muuttua tutkintovaatimusten muuttuessa. Tämä voi vaikuttaa siten, että opintokokonaisuuden opintopistemäärä jää alle 30 op:n. Tämä vaikuttaa siihen, että opintokokonaisuuden koontia ei voi tällöin tehdä, vaan opintoja on tällöin täydennettävä 30 opintopisteeseen. Otathan tällöin yhteyttä: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen sisältöalueita ovat:

  • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
  • lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset
  • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
  • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
  • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
  • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät
  • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
  • mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta

Näitä alueita tarkastellaan myös psykoterapian vaikutusmahdollisuuksien ja rajoitusten näkökulmasta.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op) ei vaadita edeltäviä opintoja.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot opintokokonaisuus (30 op) sisältää seuraavat opintojaksot lukuvuonna 2019-2020. Voit itse valita, millä suoritustavalla suoritat tarjolla olevista suoritustavoista opintoihin sisältyvät opintojaksot.