Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintokokonaisuuden (30 op) opintomaksu on 450 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille. Opintokokonaisuuteen 30 op sisältyville opintojaksoille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Opintojaksojen verkkoympäristö-Moodlen linkit ja kurssiavaimet löydät jokaisen opintojakson opinto-ohjelman Moodle-kohdasta.

Opintojaan täydentävälle opiskelijalle:

Jos olet aloittanut aiemmmin Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), ja haluat täydentää puuttuvia opintojaksoja, ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Jos täydennät opintojasi eri lukuvuosina alkaneissa opintokokonaisuuksissa, huomioithan sen, että joidenkin opintojaksojen opintopistemäärät ovat saattaneet muuttua tutkintovaatimusten muuttuessa. Tämä voi vaikuttaa siten, että opintokokonaisuuden opintopistemäärä jää alle 30 op:n. Tällöin opintokokonaisuuden koontia ei voida tehdä, vaan opintoja on tällöin täydennettävä 30 opintopisteeseen. Otathan tällöin yhteyttä: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen sisältöalueita ovat:

 • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka
 • lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät
 • mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät
 • mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa
 • mitä ominaisuuksia edellytetään psykoterapeutilta

Näitä alueita tarkastellaan myös psykoterapian vaikutusmahdollisuuksien ja rajoitusten näkökulmasta.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op) ei vaadita edeltäviä opintoja.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op aloitetaan seuraavan kerran syksyllä 2021. Ohjelma ilmestyy heinäkuun alussa.

Huom! Lisätietoja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Psykoterapeuttikoulutuksesta löytyy täältä: Psykoterapeuttikoulutus.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot opintokokonaisuus (30 op) toteutetaan verkko-opintoina.

Opinnot sisältävät seuraavat opintojaksot lukuvuonna 2020-2021. Voit itse valita, millä suoritustavalla suoritat tarjolla olevista suoritustavoista opintoihin sisältyvät opintojaksot.

 • Johdatus kehityspsykologiaan (5 op), syksy 2020: joko a) suoritustapa: verkkokurssi TAI b) suoritustapa: Kirjatentti (verkkotentti)
 • Kliininen psykologia (10 op), syksy 2020: suoritustapa:verkkokurssi, joka avautuu 6.10.2020. Tällä jaksolla ei ole kirjatenttivaihtoehtoa
 • Kehityspsykopatologian perusteet (5 op), kevät 2021: joko a): kaksi luentoryhmää (molemmat ryhmät toteutetaan verkkoryhminä) ja tehtäviä ja verkkotyöskentelyä (luentoryhmissä on rajattu opiskelijamäärä) TAI b) suoritustapa: Kirjatentti (verkkotentti)
 • Mielenterveyden palvelujärjestelmä ja psykologiset interventiot (5 op), kevät 2021: verkkokurssi
 • Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä (5 op), kevät 2021(verkkokurssi): luentoja ja verkkotyöskentelyä