Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

525 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja (35 op) ennen tulee olla hyväksytysti suoritettu Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op).

Opintokokonaisuuden suoritettuaan

 • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja kehittää esi- ja alkuopetusta.
 • opiskelija ymmärtää moninaisuuden haasteet ja mahdollisuudet kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.
 • opiskelijalla on valmiuksia syventää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.
 • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimukseen.

Opintokokonaisuudessa käsitellään:

 • esi- ja alkuopetuksen yhteiskunnallisia, pedagogisia ja tutkimuksellisia kysymyksiä.
 • esiopetuksen sisältöalueiden ja alkuopetuksen oppiaineiden erityiskysymyksiä.
 • esi- ja alkuopetuksen soveltamista ja kehittämistä käytännön toimintana.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0–5.

Esi- ja alkuopetuksen aineopintokokonaisuus 35 op:

Esi- ja alkuopetuksen teorian erityiskysymyksia 10 op:

11.09.17 MA 16:15-19:45 Aurora, sali 209 (Siltavuorenpenger 10)
18.09.17 MA 16:15-17:45 Aurora, sali 209
20.09.17 KE 16:15-19:45 Aurora, sali 209
26.09.17 TI 16:15-19:45 Aurora, sali 209
27.09.17 KE 16:15-19:45 Aurora, sali 209

30.10.17 MA 16:15-17:45 Aurora, sali 210
31.10.17 TI 16:15-19:45 Aurora, sali 210
06.11.17 MA 16:15-17:45 Aurora, sali 210
13.11.17 MA 16:15-17:45 Aurora, sali 210
20.11.17 MA 16:15-17:45 Aurora, sali 210
27.11.17 MA 16:15-17:45 Aurora, sali 210
11.12.17 MA 16:15-19:45 Aurora, sali 210
14.12.17 TO 16:15-19:45 Aurora, sali 210

Esi- ja alkuopetuksen tiedonalaopintojen erityiskysymyksiä 15 op: Opetus keväällä 2018

 • Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka II 5 op
 • Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka II 5 op
 • Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka II 5 op

Esi- ja alkuopetuksen kokoava seminaari 10 op

Syksyn 2017 aikataulut (kevään 2018 aikataulut ilmoitetaan myöhemmin):

13.09.17 KE 16:15-19:45 Aurora, sali 209
14.11.17 TI 16:15-19:45 Aurora, sali 223

Opinnot ovat yhteisopetusta. Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat. Opetus on iltaopetusta. Muut opetusaikataulut ilmoitetaan syksyllä.

Opintokokonaisuudella on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintokokonaisuuden alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla opintokokonaisuuden opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.