Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

525 euroa. Lisätietoja.

Opintomaksulla saat opinto-oikeuden kaikille opintokokonaisuuteen kuuluville jaksoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.


Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja (35 op) ennen tulee olla hyväksytysti suoritettu Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op).

Opintokokonaisuuden suoritettuaan

  • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
  • opiskelijalla on valmiuksia suunnitella ja kehittää esi- ja alkuopetusta.
  • opiskelija ymmärtää moninaisuuden haasteet ja mahdollisuudet kodin ja kasvatusinstituutioiden välisessä yhteistyössä.
  • opiskelijalla on valmiuksia syventää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.
  • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimukseen.

Opintokokonaisuudessa käsitellään:

  • esi- ja alkuopetuksen yhteiskunnallisia, pedagogisia ja tutkimuksellisia kysymyksiä.
  • esiopetuksen sisältöalueiden ja alkuopetuksen oppiaineiden erityiskysymyksiä.
  • esi- ja alkuopetuksen soveltamista ja kehittämistä käytännön toimintana.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0–5.

Esi- ja alkuopetuksen aineopintokokonaisuus 35 op:

Esi- ja alkuopetuksen teorian erityiskysymyksia 10 op:

Esi- ja alkuopetuksen tiedonalaopintojen erityiskysymyksiä 15 op:

Esi- ja alkuopetuksen kokoava seminaari 10 op, syksy-kevät 2019-2020

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteistyönä. Opetus on iltaopetusta. Muut opetusaikataulut ilmoitetaan syksyllä.