Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 6.2.2018
16:15 - 19:45
Ti 27.2.2018
16:15 - 19:45
Ke 14.3.2018
16:15 - 19:45
Ma 19.3.2018
16:15 - 19:45
To 22.3.2018
18:15 - 19:45
Ma 26.3.2018
16:15 - 17:45
Ma 26.3.2018
18:15 - 19:45
Ma 9.4.2018
16:15 - 19:45
Ma 16.4.2018
16:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • esi- ja alkuopetuksen lapsen äidinkielen oppimisen ja opettamisen sekä arvioinnin erityispiirteet.
 • opiskelija hallitsee johdattaa lapsi monikulutaidon maailmaan.
 • opiskelija ymmärtää laajemmin draaman merkityksen osana esiopetuksen puhutun äidinkielen ja alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden vuorovaikutustilanteissa toimimisen osa-alueen opetusta.
 • draaman toimintamuotoihin ja työtapoihin perustuvan elämyksellisen, kokemuksellisen ja toiminnallisen äidinkielen opetustoiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen periaatteet esi- ja alkuopetuksessa.
 • opiskelija saa valmiuksia aiempaa monipuolisempien esi- ja alkuopetusikäisten lapsen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja reflektoimiseen.

Opintojaksolla käsitellään

 • esi- ja alkuopetuksen keskeisten sisältöjen, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen erityiskysymyksiä.
 • lapsen kielellisten taitojen diagnostiikkaa.
 • äidinkielen erityiskysymyksiä esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.
 • kirjallisuuden käytön monilukutaitoa.
 • monipuolisia suunnittelutapoja ja draaman soveltamista kielen kehityksen tukemiseen esi- ja alkuopetuksessa.
 • Trageton, A. 2007. Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy.
 • Lisäksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa luennoitsijan kanssa erikseen sovittava ajankohtainen artikkeli (1 kpl: suomen- tai vieraskielinen)
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin.
 • Lisäksi draaman osiossa luennoitsijan kanssa sovittava ajankohtainen artikkeli (1kpl).

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Luento- ja ryhmäopetus, harjoitustyöt.

Äidinkieli: Luennot 8 t ja Ryhmät 8 t: luennot 6.2 ja 14.3.2018, ryhmät 27.2. (peruttu) ja 19.3.2018, 27.2. korvaavat kerrat 22.3. ja 26.3.
Draama: Luennot: 2 t ja Ryhmät 8 t: luennot 26.3., ryhmät 9.4. ja 16.4.2018 (opetuspäivät muuttuneet, päivitys 12.1.)

Opintojakso on yhteisopetusta. Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.