Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 22.1.2018
16:15 - 19:45
Ma 29.1.2018
16:15 - 19:45
Ma 12.2.2018
16:15 - 19:45
Ma 19.2.2018
16:15 - 19:45
Ma 12.3.2018
16:15 - 19:45
Ke 21.3.2018
16:30 - 20:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon & ympäristöopin oppimisen sekä opettamisen tutkimukseen ja osaa soveltaa tutkimustietoa käytännön opetustyöhön.
 • tuntee ympäristö- ja luonnontiedon sekä matematiikan arvioinnin monipuolisia menetelmiä.
 • hallitsee esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen vaiheet.
 • osaa peruslaskutoimitusten opettamisen didaktiikan.
 • osaa analysoida erilaisten oppimateriaalien matemaattista sisältöä ja käyttökelpoisuutta opetuksessa.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen luonnontieteiden oppimiseen ja opetukseen liittyviä haasteita ja oppijoiden erilaisuutta.
 • syventää osaamistaan luonnontieteiden opetukselle olennaisista havainnollisista, kokemuksellisista ja kokeellisista lähestymistavoista.
 • opiskelijalla on valmiuksia tukea oppijoiden positiivisen ympäristösuhteen rakentumista ja kestävän kehityksen edistämistä.

Opintojaksossa käsitellään

 • luonnontieteiden oppimiseen ja opetukseen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa.
 • luonnontieteille ominaisia ajattelu- ja toimintataitoja kehittäviä työtapoja sekä oppimisympäristöjä.
 • ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehitykseen liittyvää tutkimusta.
 • peruslaskutoimitusten didaktiikkaa.
 • matemaattisten oppimateriaalien analysointia.
 • matematiikan osaamisen arviointimenetelmät.

Luennot, ryhmätunnit, opintokäynnit, demonstraatiot ja tentti, essee tai oppimispäiväkirja

Ajankohtaisia artikkeleita (4 kpl)

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Luennot, ryhmätunnit, opintokäynnit, demonstraatiot ja tentti, essee tai oppimispäiväkirja.

Jari-Matti Vuorio: 21.1., 12.2. ja 12.3.2018
Markus Hilander: 29.1., 19.2. ja 21.3.2018

Ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikan osuudella on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.1.2018.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.