Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.2.2020
16:15 - 17:45
Ma 10.2.2020
16:15 - 19:45
Ke 19.2.2020
16:15 - 19:45
Ti 25.2.2020
16:15 - 17:45
Ke 18.3.2020
16:15 - 17:45
Ke 25.3.2020
16:15 - 17:45
Pe 3.4.2020
16:15 - 17:45
Ma 6.4.2020
16:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on suunnattu sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomusten sisäisen ja niiden välisen moninaisuuden katsomuskasvatuksen lähtökohtana.
 • kykenee toteuttamaan katsomuskasvatusta ja eettistä kasvatusta esiopetuksen sisältöalueina ja uskontoa sekä elämänkatsomustietoa alkuopetuksen oppiaineina.
 • ymmärtää taide- ja taitokasvatuksen eheyttäviä, yhteisöllisiä ja interkulttuurista vuorovaikutusta edistäviä mahdollisuuksia.
 • suunnitella ja toteuttaa eheyttävää taito- ja taidekasvatusta kehittäen lapsissa olevaa luovaa potentiaalia.
 • tukea taide- ja taitokasvatuksen avulla lapsen laaja-alaista oppimista, yksilöllistä kehitysvaihetta sekä hyvinvointia.

Opintojaksossa käsitellään

 • etiikan ja katsomusaineiden erityiskysymyksiä ja niiden pedagogisia sovelluksia
 • lapsen kasvuympäristöön liittyvää katsomuksellista ulottuvuutta kokonaisvaltaisen kasvatuksen näkökulmasta
 • ilmaisun monia muotoja esi- ja alkuopetuksessa
 • taidekasvatuksen mahdollisuuksia laaja-alaisen oppimisen vahvistajana, kulttuurisena voimavarana ja viestinnän välineenä.
 • eri taito- ja taideaineiden avulla toteutettavan eheyttävän taidetapahtuman luomista lapsille.

Aktiivinen osallistuminen ryhmätunneille sekä annetun soveltavan pedagogisen ryhmätehtävän ja siihen liittyvän kirjallisuusesseen suorittaminen.

 • Kuusisto, A. & Lamminmäki-Vartia, S. 2012. Moral Foundation of the Kindergarten Teacher’s Educational Approach: Self-Reflection Facilitated Educator Response to Pluralism in Educational Context. Education Research International. Vol. 2012. http://dx.doi.org/10.1155/2012/303565
 • Elo, P., Hulkki, E. & Kaila, E. (2006) Kaikki virtaa. Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Helsinki: F.G. Lönnberg. Sivut 108-113, 206-223, 238-241.
 • Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. Sivut 81–94, 229–267, 330-350.
 • Wright, S. (2010). Understanding Creativity in Early Childhood. Thousand Oaks: SAGE
 • luennoitsijan kanssa sovittu ajankohtainen artikkeli.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintojakson kokonaisuuden arvosana muodostuu opintojakson sisällä olevien kahden osa-alueen (katsomusaineiden didaktiikka sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka) arvosanojen keskiarvosta.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Aktiivinen osallistuminen ryhmätunneille sekä annetun soveltavan pedagogisen ryhmätehtävän ja siihen liittyvän kirjallisuusesseen suorittaminen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteistyönä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.