Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Esi- ja alkuopetuksen seminaari lv 2019-2020 10 Cr Kurssi 12.9.2019 - 1.4.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Esi- ja alkuopetuksen seminaari lv 2017-2018 10 Cr Kurssi 13.9.2017 - 25.4.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia arvioida ja kehittää esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimustyöhön.
 • opiskelijalla on valmiuksia kehittää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • tiedonalojen soveltamista, kehittämistä ja arviointia esi- ja alkuopetuksessa.
 • esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaa tutkimusta.
 • esi- ja alkuopettajuutta käyttöteorian ja asiantuntijuuden näkökulmista.

Suoritustavat

 • tutustuminen esi- ja/tai alkuopetuksen käytäntöihin.
 • aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin.
 • seminaarityön suunnittelu, aineiston hankinta ja raportin esittäminen.
 • tutkimussuunnitelman ja seminaarityön opponointi.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

Ajankohtaisia artikkeleita (4 kpl)

Oheiskirjallisuus:

Stenberg, K. (2011). Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0–5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja 35 op.