Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 13.9.2017
16:15 - 19:45
Ti 14.11.2017
16:15 - 19:45
Ke 31.1.2018
16:15 - 19:45
Ke 28.2.2018
16:15 - 19:45
Ti 13.3.2018
16:15 - 19:45
Ke 11.4.2018
16:15 - 19:45
Ma 23.4.2018
16:15 - 19:45
Ke 25.4.2018
16:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintokokonaisuuteen. Yksittäiselle jaksolle ei voi ilmoittautua.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja 35 op.

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia arvioida ja kehittää esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimustyöhön.
 • opiskelijalla on valmiuksia kehittää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.

Opintojaksolla käsitellään

 • tiedonalojen soveltamista, kehittämistä ja arviointia esi- ja alkuopetuksessa.
 • esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaa tutkimusta.
 • esi- ja alkuopettajuutta käyttöteorian ja asiantuntijuuden näkökulmista.
 • tutustuminen esi- ja/tai alkuopetuksen käytäntöihin.
 • aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin.
 • seminaarityön suunnittelu, aineiston hankinta ja raportin esittäminen.
 • tutkimussuunnitelman ja seminaarityön opponointi.

Ajankohtaisia artikkeleita (4 kpl)

Oheiskirjallisuus:

Stenberg, K. (2011). Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0–5.

 • Tutustuminen esi- tai alkuopetuksen käytäntöihin (2 päivää: havainnointi ja opetus)
 • Tutustumisesta laadittava seminaariraportti
 • Seminaarityö (pieni tutkimustyö), tämän osana tehdään tutkimussuunnitelma
 • Toisen opiskelijan seminaarityön opponointi.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää opetuksen johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.