Aikataulu

Kevään 2020 aikataulut julkaistaan syksyn aikana.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 12.9.2019
16:15 - 19:45
Ti 12.11.2019
16:15 - 19:45
Ke 26.2.2020
16:15 - 19:45
Ke 11.3.2020
16:15 - 19:45
Ti 17.3.2020
16:15 - 19:45
To 19.3.2020
16:15 - 19:45
Ti 24.3.2020
16:15 - 19:45
Ke 1.4.2020
16:15 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen vain koko opintokokonaisuuteen.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op.

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen aineopintoja 35 op.

Opintojakson suoritettuaan

 • opiskelijalla on valmiuksia soveltaa esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia arvioida ja kehittää esiopetuksen ja/tai alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.
 • opiskelijalla on valmiuksia esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaan tutkimustyöhön.
 • opiskelijalla on valmiuksia kehittää omaa esi- ja alkuopetuksen käyttöteoriaansa sekä asiantuntijuuttaan.

Opintojaksolla käsitellään

 • tiedonalojen soveltamista, kehittämistä ja arviointia esi- ja alkuopetuksessa.
 • esi- ja alkuopetuksen kontekstissa tapahtuvaa tutkimusta.
 • esi- ja alkuopettajuutta käyttöteorian ja asiantuntijuuden näkökulmista.
 • tutustuminen esi- ja/tai alkuopetuksen käytäntöihin.
 • aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin.
 • seminaarityön suunnittelu, aineiston hankinta ja raportin esittäminen.
 • tutkimussuunnitelman ja seminaarityön opponointi.

Ajankohtaisia artikkeleita (4 kpl)

Oheiskirjallisuus:

Stenberg, K. (2011). Riittävän hyvä opettaja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0–5.

 • Tutustuminen esi- tai alkuopetuksen käytäntöihin
 • Aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin
 • Seminaarityön suunnittelu, aineiston hankinta ja raportin esittäminen
 • Tutkimussuunnitelman ja seminaarityön opponointi

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteistyönä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.