Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) lv 2019-2020 25 Cr Luentokurssi 3.9.2019 - 23.5.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) Hämeen kesäyliopisto lv 2019-2020 25 Cr Luentokurssi 13.9.2019 - 9.5.2020 Hämeenlinna Hämeen kesäyliopisto
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) Mikkelin kesäyliopisto lv 2019-2020 25 Cr Luentokurssi 13.9.2019 - 9.5.2020 Mikkeli Mikkelin kesäyliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) Päijät-Hämeen kesäyliopisto lv 2018-2019 25 Cr Luentokurssi 28.9.2018 - 18.5.2019 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Peruttu Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) Kymenlaakson kesäyliopisto Kouvola lv 2018-2019 25 Cr Luentokurssi 14.9.2018 - 14.9.2018 Kouvola Kymenlaakson kesäyliopisto
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) lv 2018-2019 25 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 25.5.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot (25 op) lv 2017-2018 25 Cr Luentokurssi 12.9.2017 - 11.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan:

  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
  • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa käsitellään:

  • esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.
  • esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen perusteita, mahdollisuuksia ja haasteita.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 0–5.