Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Peruttu Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka kesä 2020 5 Cr Kurssi 6.5.2020 - 3.6.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka Hämeen kesäyliopisto lv 19-20 5 Cr Kurssi 13.9.2019 - 12.10.2019 Hämeenlinna Hämeen kesäyliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka Mikkelin kesäyliopisto lv 19-20 5 Cr Kurssi 13.9.2019 - 19.10.2019 Mikkeli Mikkelin kesäyliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka syksy 2019 5 Cr Kurssi 3.9.2019 - 24.9.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Peruttu Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka kesä 2019 Ryhmä 1 5 Cr Kurssi 7.5.2019 - 7.5.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka kesä 2019 Ryhmä 2 5 Cr Kurssi 7.5.2019 - 4.6.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka Päijät-Hämeen kesäyliopisto syksy 2018 5 Cr Kurssi 28.9.2018 - 13.10.2018 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Peruttu Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka Kymenlaakson kesäyliopisto - Kouvola syksy 2018 5 Cr Kurssi 14.9.2018 - 14.9.2018 Kouvola Kymenlaakson kesäyliopisto
Peruttu Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka syksy 2018 ryhmä 2 5 Cr Kurssi 4.9.2018 - 4.9.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka syksy 2018 ryhmä 1 5 Cr Kurssi 4.9.2018 - 2.10.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka kesä 2018 Ryhmä 1 (päiväryhmät) 5 Cr Kurssi 4.5.2018 - 5.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka kesä 2018 Ryhmä 2 5 Cr Kurssi 4.5.2018 - 6.6.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op syksy 2017 5 Cr Luentokurssi 12.9.2017 - 4.10.2017 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
 • hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
 • ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
 • osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
 • esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
 • esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

 • Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
 • Ojala,M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (tutkimuksia 368, ss. 63-236).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä ja hyväksytysti suoritetuista tehtävistä.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa Esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.