Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen Mikkelin kesäyliopisto lv 19-20 5 Cr Kurssi 24.4.2020 - 9.5.2020 Mikkeli Mikkelin kesäyliopisto
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen kevät 2020 ryhmä 1 5 Cr Kurssi 15.1.2020 - 12.2.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Peruttu Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen kevät 2020 ryhmä 2 5 Cr Kurssi 15.1.2020 - 12.2.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen Hämeen kesäyliopisto lv 19-20 5 Cr Kurssi 10.1.2020 - 1.2.2020 Hämeenlinna Hämeen kesäyliopisto
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen Päijät-Hämeen kesäyliopisto kevät 2019 5 Cr Kurssi 8.3.2019 - 30.3.2019 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen kevät 2019 ryhmä 1 5 Cr Kurssi 8.1.2019 - 12.2.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Peruttu Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen kevät 2019 ryhmä 2 5 Cr Kurssi 8.1.2019 - 8.1.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Peruttu Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen Kymenlaakson kesäyliopisto - Kouvola kevät 2019 5 Cr Kurssi 14.9.2018 - 14.9.2018 Kouvola Kymenlaakson kesäyliopisto
Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen kevät 2018 5 Cr Kurssi 9.1.2018 - 13.2.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien taustalla olevaa aivotoimintaa.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.
 • erityispedagogisten toimintatapojen joustavan käytön hyödyt.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • käyttäytymis- ja oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä.
 • aivojen toiminnallisia häiriöitä.
 • myönteisen ohjauksen toimintatapoja.
 • vertaissuhteiden tukemisen tapoja.
 • erityispedagogisia käytänteitä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

 • Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti . Opetushallituksen julkaisuja.
 • Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0 - 5

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa esi- ja alkuopetuksen perusopintoja 25 op.