Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I Mikkelin kesäyliopisto lv 19-20 5 Cr Kurssi 10.1.2020 - 1.2.2020 Mikkeli Mikkelin kesäyliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I Hämeen kesäyliopisto lv 19-20 5 Cr Kurssi 16.11.2019 - 14.12.2019 Hämeenlinna Hämeen kesäyliopisto
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2019 5 Cr Kurssi 30.10.2019 - 2.12.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I Päijät-Hämeen kesäyliopisto syksy 2018 5 Cr Kurssi 9.11.2018 - 19.1.2019 Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2018 ryhmä 1 5 Cr Kurssi 29.10.2018 - 11.12.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2018 ryhmä 2 5 Cr Kurssi 29.10.2018 - 12.12.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Peruttu Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I Kymenlaakson kesäyliopisto - Kouvola syksy 2018 5 Cr Kurssi 14.9.2018 - 14.9.2018 Kouvola Kymenlaakson kesäyliopisto
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I kevät 2018 5 Cr Kurssi 19.3.2018 - 31.5.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I syksy 2017 5 Cr Kurssi 30.10.2017 - 7.12.2017 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
 • perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimisen erityiskysymyksistä.
 • valmiudet toteuttaa esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
 • draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
 • draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.
 • lasten ohjaamisen ja opettamiseen perusteita varhaiskasvatusikäisestä alkuopetusikäiseen.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
 • valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
 • äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
 • lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

 • Lerkkanen, M-K. (2014). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: Wsoy Pro.
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi: Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit (2 kpl).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arvosteluasteikko on 0-5.