Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät Kymenlaakson kesäyliopiston omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomusopetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatusta erityisesti luovuuden ja kulttuurin näkökulmasta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin eheyttäviä työtapoja.

Opintojaksossa käsitellään

 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kasvu- ja oppimisympäristöjä katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.
 • eettisen kasvatuksen sekä uskonto- ja katsomuskasvatuksen ainedidaktisia sovelluksia.
 • ilmaisun monia muotoja ja oppiaineita integroivaa pedagogista suunnittelua.
 • esi- ja alkuopetuksen ainedidaktisia sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
 • esi- ja alkuopetusikäisten lasten eheyttävää taide- ja taitokasvatusta.
 • Ubani, M., Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) (2010). Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto. Lasten keskus: Helsinki. (Sivut: 39-68, 89-153).
 • Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. (Sivut 15–78, 95–126, 179–228).
 • Ruokonen, E., Rusanen S. & Välimäki AL (toim.) (2009). Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki: THL.
 • Taide ja taito: kiinni elämässä! Tai, taide- ja taitokasvatus 2009. Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä (toim.). Helsinki: Opetushallitus: http://www.oph.fi/download/49220_taide_ja_taito.pdf . (114 sivua).

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintojakson kokonaisuuden arvosana muodostuu opintojakson sisällä olevien kahden osa-alueen (katsomusaineiden didaktiikka sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka) arvosanojen keskiarvosta.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Luennot, ryhmäopetus ja soveltavat pedagogiset esseet

Luennot/ryhmäopetus:

pe 8.3. klo 16-20.30 ja la 9.3. klo 9-15 (taito- ja taideaineet)

pe 29.3. klo 16-20.30 ja la 30.3. klo 9-15 (katsomusaineet)

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa. Oppimistehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Kymenlaakson kesäyliopiston omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.