Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 2.3.2020
16:30 - 19:45
Ma 9.3.2020
16:30 - 19:45
Ma 16.3.2020
16:30 - 19:45
Pe 27.3.2020
15:00 - 19:45
La 28.3.2020
09:00 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomusopetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatusta erityisesti luovuuden ja kulttuurin näkökulmasta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin eheyttäviä työtapoja.

Opintojaksossa käsitellään

 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kasvu- ja oppimisympäristöjä katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.
 • eettisen kasvatuksen sekä uskonto- ja katsomuskasvatuksen ainedidaktisia sovelluksia.
 • ilmaisun monia muotoja ja oppiaineita integroivaa pedagogista suunnittelua.
 • esi- ja alkuopetuksen ainedidaktisia sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
 • esi- ja alkuopetusikäisten lasten eheyttävää taide- ja taitokasvatusta.
 • Ubani, M., Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) (2010). Kokonaisvaltainen kasvatus, lapsi ja uskonto. Lasten keskus: Helsinki. (Sivut: 39-68, 89-153).
 • Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. (Sivut 15–78, 95–126, 179–228).
 • Ruokonen, E., Rusanen S. & Välimäki AL (toim.) (2009). Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa. Helsinki: THL.
 • Taide ja taito: kiinni elämässä! Tai, taide- ja taitokasvatus 2009. Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä (toim.). Helsinki: Opetushallitus: http://www.oph.fi/download/49220_taide_ja_taito.pdf . (114 sivua).

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintojakson kokonaisuuden arvosana muodostuu opintojakson sisällä olevien kahden osa-alueen (katsomusaineiden didaktiikka sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka) arvosanojen keskiarvosta.

Arvosteluasteikko on 0-5.

Kontaktiopetus 28 t ja soveltavien pedagogisten esseiden kirjoittaminen.

Opetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa. Poissaoloista sovittava opettajan kanssa.

Taito- ja taideaineiden didaktiikka:
Painotuksena liikunta ja eri taito- ja taideaineiden vaikutus kognitiiviseen oppimiseen:
Kontaktiopetus: 2.-16.3.2020 (Sari Slotte)

Tee Moodlesta löytyvä ennakkotehtävä ennen ensimmäistä opetuskertaa 2.3.

Katsomusaineiden didaktiikka:
Verkkoluennot: pe 27.3. klo 15-19 ja la 28.3. klo 9-15 (Arto Kallioniemi)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.2.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.