Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.9.2018
14:15 - 15:45
Ma 10.9.2018
14:15 - 17:45
Ti 11.9.2018
16:15 - 17:45
To 13.9.2018
14:15 - 15:45
Ti 18.9.2018
14:15 - 15:45
To 20.9.2018
14:15 - 15:45
Ti 25.9.2018
14:15 - 15:45
To 27.9.2018
14:15 - 15:45
Ti 2.10.2018
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuutta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa käyttää monikulttuurisuustutkimukseen ja -kasvatukseen liittyvää käsitteistöä.
  • ymmärtää ja kykenee vertailemaan monikulttuurisuuskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia.
  • laajentaa käsitystään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta.

Opintojaksolla käsitellään

monikulttuurisuus- ja interkulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä lähtökohtia ja käsitteitä sekä ulottuvuuksia. Lisäksi käsitellään monikulttuurisuutta erilaisista näkökulmista lähestyviä tutkimusartikkeleita.

Suoritettava kirjallisuus:

Banks, J.A. (Ed.) (2009). The Routledge International Companion to Multicultural Education. New York: Routledge, 9–48, 173–209.

Levey, G. B. (2012). Interculturalism vs. Multiculturalism: A Distinction without a Difference? Journal of Intercultural Studies, 33:2, 217-224. http://dx.doi.org/10.1080/07256868.2012.649529

Holm, G. & Zilliacus, H. (2009). Multicultural education and intercultural education: Is there a difference? Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 11–28.

Muu kirjallisuus/artikkelit (n. 20 sivua) sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oheiskirjallisuus:

Oheiskirjallisuus sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Opetus 20 t ja kirjallinen kurssityö.

Opetus on osittain päiväopetusta ja osa luennoista ja opetuksesta on englanniksi.

Läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 20 % sovitaan korvaavuuksista opintojakson opettajan kanssa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 4.9.2018.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisopetuksena sekä yliopiston että Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.