Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito kevät 2020 5 Cr Kurssi 11.2.2020 - 25.2.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito kevät 2019 5 Cr Kurssi 12.2.2019 - 26.2.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito kevät 2018 5 Cr Kurssi 13.2.2018 - 27.2.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen keskeisen merkityksen interkulttuurisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa.
  • ymmärtää kulttuurienvälisen kompetenssin merkityksen erilaisissa kulttuurienvälisissä konteksteissa.
  • tarkastelee kriittisesti kieleen liittyviä myyttejä.
  • kykenee toimimaan kulttuurienvälisenä viestijänä monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa
  • kykenee ohjaamaan lapsia/oppilaita toimimaan monikulttuurisessa ja monikielisessä päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kieleen ja kulttuurienväliseen viestintätaitoon liittyviä peruskäsitteitä ja interkulttuurisen kommunikaation keskeisiä piirteitä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

Suoritettava kirjallisuus:

Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Pullum, G. K. (1991). The Great Eskimo Vocabulary Hoax. (Chapter 19). Chicago: Chicago University Press.

Oheiskirjallisuus:

Oheiskirjallisuus sovitaan opintojakson opettajan kanssa erikseen.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakson on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen kokonaisuutta.