Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintokokonaisuus 375 euroa. Lisätietoja.

Yksittäinen opintojakso 75 euroa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Opintoihin voi ilmoittautua myös opintojaksokohtaisesti ao. opinto-ohjelmassa olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Monikulttuurinen yhteiskunta ja kouluympäristö saattavat luoda haasteita opettajan työlle, jolloin esimerkiksi kulttuurienvälisen kommunikaatiotaitojen merkitys korostuu. Monikulttuurisuuskasvatuksen opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille opettajille ja opettajaksi opiskeleville.

Opintojen tavoitteena on luoda valmiuksia toimia monikulttuurisessa päiväkodissa/koulussa ja yhteiskunnassa sekä ottaa erilaisista taustoista tulevat oppilaat huomioon opetuksessa.

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnoissa tutustutaan muun muassa omiin käsityksiin monikulttuurisuudesta ja siihen, miten oma kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot 25 op sisältävät seuraavat opintojaksot:

1. Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa 5 op

2. Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus 5 op

3. Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi 5 op

4. Kieli ja kulttuurienvälinen viestintätaito 5 op

5. Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa 5 op

Opetus on osittain päiväopetusta ja osa luennoista ja opetuksesta englanniksi.

Lähiopetuksessa edellytetään läsnäoloa. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 10 %, sovitaan korvaavuuksista opintojakson opettajan kanssa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ensimmäisen opintojakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisopetuksena sekä yliopiston että Avoimen yliopiston opiskelijoille. Kasvatustieteiden koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.