Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus syksy 2019 5 Cr Kurssi 30.10.2019 - 3.12.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus syksy 2018 5 Cr Kurssi 30.10.2018 - 22.11.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja monikulttuurisuus syksy 2017 5 Cr Kurssi 31.10.2017 - 23.11.2017 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomalaisuuden sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvaina ja historiallisesti muuttuvana kokonaisuutena.
  • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa
  • kykenee tarkastelemaan kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
  • kykenee reflektoimaan omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistamaan niiden merkityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • tarkastelemaan kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään

  • erityisesti historian ja kulttuurimaantieteen kannalta miten suomalaisuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä on rakentunut ja muuttunut ja millaista kulttuurista moninaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut historiassa ja on tänä päivänä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa, ja millä tavoin nämä kysymykset tulevat esiin opettajan työssä.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

Suoritettava kirjallisuus:

Järvinen, K. & Kolbe, L. (2007). Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Helsinki: Kirjapaja.

Lappalainen, S. (2009). Making differences and reflecting on diversities: embodied nationality among preschool children. International Journal of Inclusive Education, 13 (1), s. 63–78.

Lehtonen, M., Löytty, O. & Ruuska, P. (2004). Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino, 31–245.

Oheiskirjallisuus:

Gordon, T., Komulainen, K. & Lempiäinen, K. (toim.) (2002). Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino.

Lehtonen, M. & Löytty, O. (2007). Suomiko toista maata? Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 105–118.

Pietikäinen, S. & Leppänen S. (2007). Saamelaiset toisin sanoin. Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 175–190.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuutta.