Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 31.10.2017
14:15 - 15:45
To 2.11.2017
14:15 - 17:45
Ma 6.11.2017
14:15 - 15:45
Ti 7.11.2017
16:00 - 18:00
Ma 13.11.2017
14:15 - 15:45
Ti 14.11.2017
14:15 - 17:45
Ti 21.11.2017
16:15 - 17:45
To 23.11.2017
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuutta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomalaisuuden sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvaina ja historiallisesti muuttuvana kokonaisuutena.
  • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa
  • kykenee tarkastelemaan kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
  • kykenee reflektoimaan omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistamaan niiden merkityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • tarkastelemaan kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua

Opintojaksolla käsitellään

  • erityisesti historian ja kulttuurimaantieteen kannalta miten suomalaisuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä on rakentunut ja muuttunut ja millaista kulttuurista moninaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut historiassa ja on tänä päivänä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa, ja millä tavoin nämä kysymykset tulevat esiin opettajan työssä.

Suoritettava kirjallisuus:

Järvinen, K. & Kolbe, L. (2007). Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Helsinki: Kirjapaja.

Lappalainen, S. (2009). Making differences and reflecting on diversities: embodied nationality among preschool children. International Journal of Inclusive Education, 13 (1), s. 63–78.

Lehtonen, M., Löytty, O. & Ruuska, P. (2004). Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino, 31–245.

Oheiskirjallisuus:

Gordon, T., Komulainen, K. & Lempiäinen, K. (toim.) (2002). Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino.

Lehtonen, M. & Löytty, O. (2007). Suomiko toista maata? Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 105–118.

Pietikäinen, S. & Leppänen S. (2007). Saamelaiset toisin sanoin. Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 175–190.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Luennot 20 t

ti 7.11 16.00-18.00 käynti Kansallismuseossa

Läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 10 % sovitaan korvaavuuksista opintojakson opettajan kanssa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla opintokokonaisuuden opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää opetuksen johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.