Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
14:15 - 15:45
To 31.10.2019
16:15 - 17:45
Ti 5.11.2019
14:15 - 17:45
Ke 13.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 19.11.2019
14:15 - 15:45
To 21.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 26.11.2019
14:15 - 15:45
To 28.11.2019
14:15 - 15:45
Ti 3.12.2019
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuutta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomalaisuuden sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvaina ja historiallisesti muuttuvana kokonaisuutena.
  • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa
  • kykenee tarkastelemaan kriittisesti oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa piirteitä suhteessa muuhun maailmaan.
  • kykenee reflektoimaan omia yhteiskunta- ja kulttuurinäkemyksiään sekä tunnistamaan niiden merkityksen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • tarkastelemaan kriittisesti monikulttuurisuutta koskevaa julkista keskustelua

Opintojaksolla käsitellään

  • erityisesti historian ja kulttuurimaantieteen kannalta miten suomalaisuus yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä on rakentunut ja muuttunut ja millaista kulttuurista moninaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut historiassa ja on tänä päivänä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa, ja millä tavoin nämä kysymykset tulevat esiin opettajan työssä.

Suoritettava kirjallisuus:

Järvinen, K. & Kolbe, L. (2007). Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Helsinki: Kirjapaja.

Lappalainen, S. (2009). Making differences and reflecting on diversities: embodied nationality among preschool children. International Journal of Inclusive Education, 13 (1), s. 63–78.

Lehtonen, M., Löytty, O. & Ruuska, P. (2004). Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino, 31–245.

Oheiskirjallisuus:

Gordon, T., Komulainen, K. & Lempiäinen, K. (toim.) (2002). Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino.

Lehtonen, M. & Löytty, O. (2007). Suomiko toista maata? Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 105–118.

Pietikäinen, S. & Leppänen S. (2007). Saamelaiset toisin sanoin. Teoksessa Kuortti, J., Lehtonen, M. & Löytty, O. (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki, Gaudeamus, 175–190.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Lähiopetusta 20 t. Opintojakso sisältää ryhmäopetusta sekä niihin liittyvän kirjallisuuskuulustelun tai kirjallisen kurssityön.

to 31.10. klo 16.15-17.45 Vierailu Kansallismuseoon.

Läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 10 %, sovitaan korvaavuuksista opintojakson opettajan kanssa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 29.10.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisopetuksena sekä yliopiston että Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.