Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa kevät 2020 5 Cr Kurssi 16.3.2020 - 8.4.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa kevät 2019 5 Cr Kurssi 19.3.2019 - 4.4.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Uskonto ja maailmankatsomus kulttuurien kohtaamisessa (sa) 5 Cr Kurssi 13.3.2018 - 17.4.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää uskontojen ja maailmankatsomusten merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa ja kulttuurin pohjavirtana.
  • tunnistaa katsomukset sisäisesti moninaisiksi ja dynaamisiksi merkityssysteemeiksi.
  • osaa tarkastella kriittisesti omaa katsomustaan ja reflektoida sen vaikutusta opettajan ja kasvattajan työssä.
  • kykenee arvioimaan uskontoa koskevaa keskustelua, siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia kysymyksiä, sekä kulttuurisidonnaisia käytänteitä.
  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sellaista kasvatusta ja opetusta, joka tukee oppilaan kasvua katsomustietoiseksi maailmankansalaiseksi.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään

- uskonnollisia ja katsomuksellisia ilmiöitä ja yhteisöjä niin paikallinen kuin globaali näkökulma huomioiden.

- katsomusten kohtaamisen erityiskysymyksiä ja niihin liittyviä kysymyksiä tiedosta ja vallasta.

- erilaisia pedagogisia sovelluksia katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

Suoritettava kirjallisuus:

Sihvola, J. (2011) Maailmankansalaisen uskonto. Otava.

Poulter, S., Riitaoja, A-L. & Kuusisto, A. 2015. Thinking multicultural education ‘otherwise’ – from a secularist construction towards a plurality of epistemologies and worldviews. Globalisation, societies and education. Vol. 13:1. S. 1 – 20. http://dx.doi.org/10.1080/14767724.2014.989964

Pfändtner, W. (2011). A Postcolonial Philosophy of Religion and Interreligious Polylogue. Approaching Religion. Vol. 1, 33–40. http://ojs.abo.fi/index.php/ar/article/view/77/74

Oheiskirjallisuus:

Sihvola, J. (2004). Maailmankansalaisen etiikka. Helsinki: Otava.

Council of Europe. (2014). Signposts - Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.

Zilliacus, H. (2014). Supporting student's identities and inclusion in minority religious and secular ethics education: a study on plurality in the Finnish comprehensive school. Helsinki: University of Helsinki.

Rissanen, I. (2014). Negotiating identity and tradition in single-faith religious education: A case study of Islamic education in Finnish school. Research on religious and spiritual education, vol. 7. Münster: Waxmann.

Selcuk, M. & Valk, J. 2012. Knowing Self and Others: A Worldview Model for Religious Education in Turkey. Religious Education. 107: 5, 443–454. DOI: 10.1080/00344087.2012.722473

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuutta.