Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Kurssi toteutetaan moodle-ympäristössä
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=35167 ja osin zoom-videoyhteyden kautta (linkki zoomiin tulee sähköpostitse ilmoittautuneille ennen sovittuja tapaamisia). Tiedot päivittyvät moodlessa.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.3.2020
14:15 - 15:45
Ti 17.3.2020
14:15 - 15:45
To 19.3.2020
14:15 - 15:45
Ma 30.3.2020
14:00 - 17:30
Ti 31.3.2020
14:15 - 15:45
Ma 6.4.2020
14:15 - 17:45
Ke 8.4.2020
14:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuutta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää uskontojen ja maailmankatsomusten merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa ja kulttuurin pohjavirtana.
  • tunnistaa katsomukset sisäisesti moninaisiksi ja dynaamisiksi merkityssysteemeiksi.
  • osaa tarkastella kriittisesti omaa katsomustaan ja reflektoida sen vaikutusta opettajan ja kasvattajan työssä.
  • kykenee arvioimaan uskontoa koskevaa keskustelua, siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia kysymyksiä, sekä kulttuurisidonnaisia käytänteitä.
  • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sellaista kasvatusta ja opetusta, joka tukee oppilaan kasvua katsomustietoiseksi maailmankansalaiseksi.

Opintojaksolla käsitellään

- uskonnollisia ja katsomuksellisia ilmiöitä ja yhteisöjä niin paikallinen kuin globaali näkökulma huomioiden.

- katsomusten kohtaamisen erityiskysymyksiä ja niihin liittyviä kysymyksiä tiedosta ja vallasta.

- erilaisia pedagogisia sovelluksia katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.

Suoritettava kirjallisuus:

Sihvola, J. (2011) Maailmankansalaisen uskonto. Otava.

Poulter, S., Riitaoja, A-L. & Kuusisto, A. 2015. Thinking multicultural education ‘otherwise’ – from a secularist construction towards a plurality of epistemologies and worldviews. Globalisation, societies and education. Vol. 13:1. S. 1 – 20. http://dx.doi.org/10.1080/14767724.2014.989964

Pfändtner, W. (2011). A Postcolonial Philosophy of Religion and Interreligious Polylogue. Approaching Religion. Vol. 1, 33–40. http://ojs.abo.fi/index.php/ar/article/view/77/74

Oheiskirjallisuus:

Sihvola, J. (2004). Maailmankansalaisen etiikka. Helsinki: Otava.

Council of Europe. (2014). Signposts - Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.

Zilliacus, H. (2014). Supporting student's identities and inclusion in minority religious and secular ethics education: a study on plurality in the Finnish comprehensive school. Helsinki: University of Helsinki.

Rissanen, I. (2014). Negotiating identity and tradition in single-faith religious education: A case study of Islamic education in Finnish school. Research on religious and spiritual education, vol. 7. Münster: Waxmann.

Selcuk, M. & Valk, J. 2012. Knowing Self and Others: A Worldview Model for Religious Education in Turkey. Religious Education. 107: 5, 443–454. DOI: 10.1080/00344087.2012.722473

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Opetus 20 t, kirjallisuus, oppimistehtävä/tentti, vierailukäynnit eri katsomusyhteisöissä, pari/ryhmätehtäviä.

OPETUS SIIRRETTY VERKKOON, KATSO KURSSIN SUORITUSOHJEET KURSSIN MOODLESTA.

Läsnäoloa edellytetään. Mikäli poissaoloja tulee enemmän kuin 10 %, sovitaan korvaavuuksista opintojakson opettajan kanssa. Opetus on osittain päiväopetusta.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka on avautunut 2.9.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston ja kasvatustieteiden koulutusohjelman yhteisopetuksena sekä yliopiston että Avoimen yliopiston opiskelijoille.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.