Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi kevät 2020 5 Cr Kurssi 9.1.2020 - 6.2.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi kevät 2019 5 Cr Kurssi 15.1.2019 - 7.2.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Moninainen koulumaailma ja opettajan interkulttuurinen kompetenssi kevät 2018 5 Cr Kurssi 15.1.2018 - 8.2.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • pohtii maahanmuuton syitä ja seurauksia globaalissa kontekstissa, koulumaailmaan kiinnittyen.
  • ymmärtää sosiaaliluokan, etnisyyden, sukupuolen, seksuaalisen orientaation, kielen, kansallisuuden ja uskonnon merkityksen identiteetin rakentumisessa
  • ymmärtää syrjinnän ja rasismin vaikutuksen oppilaiden oppimiseen ja toimimintaan.
  • reflektoi kriittisesti omia käsityksiään monikulttuurisuudesta/interkulttuurisuudesta ja monikulttuurisesta/interkulttuurisesta kasvatuksesta.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan monikulttuurisuuskasvatuksen/interkulttuurisuuskasvatuksen ilmenemismuotoja, opettajan interkulttuurisia kompetensseja sekä oppilaan taustan yhteyttä oppimisprosessiin.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Oppimateriaali

Suoritettava kirjallisuus:

Gorski, P. C & Pothini, S.G. 2014. Case studies on Diversity and Social Justice Education. NY: Routledge.

Hahl, K., Niemi, P-M., Johnson Longfor, R. & Dervin, F. (toim.). 2015. Diversities and interculturality in textbooks. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Dervin, F. (2013). Linquistics for intercultural education. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 30–49.

Muu kirjallisuus/artikkelit (n. 50 sivua) sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oheiskirjallisuus:

Ramsey, P.G. (2015). Teaching and Learning in a Diverse World: Multicultural Education for Young Children. New York: Teachers College Press.

Räsänen, R. (2009). Teacher`s intercultural competence and education for global responsibility. Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 29–50.

Virta, A. (2009). Cultural diversity challenging history education: Why and how. Teoksessa Talib, M-T., Loima, J., Paavola, H. & Patrikainen, S. (toim.) (2009). Dialogs on diversity and global education. Frankfurt: Peter Lang GmbH, 147–160.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakso on osa Monikulttuurisuuskasvatuksen opintokokonaisuutta.