Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Liikunta ja ravitsemus verkkotentit kesä 2020 5 Cr Verkkotentti 29.6.2020 - 4.11.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Liikunta ja ravitsemus kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 23.3.2020 - 31.5.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Liikunta ja ravitsemus verkkotentit lv 2019-2020 5 Cr Verkkotentti 2.12.2019 - 17.3.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Liikunta ja ravitsemus kesä 2019 verkkotentit 5 Cr Verkkotentti 25.6.2019 - 15.10.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Liikunta ja ravitsemus kevät 2019 5 Cr Verkkokurssi 25.3.2019 - 27.5.2019 Etäopinnot Avoin yliopisto
Liikunta ja ravitsemus verkkotentit lv 2018-2019 5 Cr Verkkokurssi 27.9.2018 - 27.2.2019 Helsinki Avoin yliopisto

Kohderyhmä

Opintojakso sopii liikunnan harrastajille, kuntoilijoille ja muille ravitsemuksesta ja liikunnasta kiinnostuneille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei ehdottomia esitietovaatimuksia. Suositeltavia edeltäviä kursseja ovat erityisesti Elintarvikkeet ruokavalioissa (AYHNFB-122, 5 op), Ravitsemusfysiologia (AYHNFB-112, 5 op), ja Kansanravitsemus (AYHNFB-121, 5 op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

 • esittää periaatteet terveyttä edistävästä liikunnasta ja liikunnan terveysvaikutuksista
 • kuvata liikunnan ja kilpaurheilun aiheuttamia aineenvaihdunnallisia muutoksia ja niiden merkitystä ravintoaineiden tarpeeseen
 • arvioida ravitsemuksen ja liikunnan yhteisiä terveysvaikutuksia
 • kertoa ravitsemuksen merkityksestä fyysiselle suorituskyvylle ja tämän avulla arvioida, miten ruoalla/ravintoainelisillä mahdollisesti voidaan vaikuttaa urheilijoiden suoritukseen

Sisältö

 • terveys- ja kuntoliikunnan suositukset eri ikäryhmille
 • urheilijan ravitsemussuositusten laadinnan periaatteet
 • liikunnan ja ravitsemuksen erilliset ja yhteiset vaikutukset energia-aineenvaihduntaan
 • energiantarpeen arviointi
 • liikunnan vaikutus ravinnontarpeeseen
 • syömisen ja juomisen vaikutus urheilijalle ennen urheilusuoritusta, sen aikana ja palautumisessa
 • ravintolisien merkitys urheilijan fyysiseen suorituskykyyn
 • liikunnan ja ravitsemuksen yhteisvaikutukset terveyteen

Oppimateriaali

 • Olli Ilander: Liikuntaravitsemus -tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta, 2014, VK-Kustannus Oy, sivut 19-48, 94-408
 • Burke Louise, Vicki Deakin: Clinical Sports Nutrition, 5th ed. McGraw-Hill Education, 2015, sivut 94-157, 234-462, 493-591.
 • Lanham-New S A, Stear S J, Shirreffs S M, Collins A L: Sport and exercise nutrition. Wiley-Blackwell 2014, sivut 31-187

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa ravitsemustieteen opintoja.