Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

300 euroa. Lisätietoja.

Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöopintoihin (20 op) ilmoittaudutaan kerralla koko kokonaisuuteen, poikkeuksena Aivot ja oppiminen -opintojakso. Muille kursseille on mahdollista ilmoittautua yksittäin vain, mikäli olet aikaisemmin suorittanut jonkun/joitakin erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoja ja haluat suorittaa kokonaisuuden loppuun. Yksittäin kursseille ilmoittaudutaan kunkin kurssin omasta opinto-ohjelmasta.


Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että uusien koulutusohjelmien myötä opintojen vanhentumissäännöt muuttuivat: keskeisin muutos on, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Voidaksesi aloittaa erityispedagogiikan aineopintojen sisältöopintojen opiskelun, sinun tulee pian ilmoittautumisesi jälkeen, ennen opintojen alkamista, toimittaa Avoimeen yliopistoon tiedot erityispedagogiikan perusopintojesi suorittamisesta (ote opintorekisteristä, jossa suorituksesi näkyy: valokuva/ruutukaappaus tms. riittää). Tiedot toimitetaan edeltävien opintojen tarkastamisen Moodleen, jonne linkin ja kurssiavaimen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Huomioithan, että mikäli sinulla ei ole tarvittavia edeltäviä opintoja, et voi aloittaa aineopintojen opiskelua!

Mikäli sinulla on ohjeiden jälkeen kysyttävää edeltäviin opintoihin liittyen, ota yhteyttä erityispedagogiikan lehtoriimme Juhani E. Lehtoon (juhani.e.lehto@helsinki.fi).

Opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen ajalla 13.8.-27.9.2017 yllä olevasta Ilmoittaudu -painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että uusien koulutusohjelmien myötä opintojen vanhentumissäännöt muuttuivat: keskeisin muutos on, että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija oppii myös tunnistamaan käytöshäiriöitä ja ymmärtää niiden taustalla olevia syitä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi.

Erityispedagogiikan aineopintojen sisältöopinnot (20 op) koostuvat seuraavista opintojaksoista:

Erityispedagogiikan aineopintojen opintokokonaisuus (35 op) arvioidaan asteikolla 0–5. Sisältöopinnot 20 op ovat osa Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op) -kokonaisuutta.

Avoimen yliopiston tarjonnassa erityispedagogiikan aineopinnot koostuvat:

  • sisältöopintojen kokonaisuudesta 20 op
  • tutkimusmenetelmäopintojaksoista (5 op + 5op) ja
  • seminaarityöstä 5 op

Suositeltava opiskelujärjestys on, että sisältöopinnot suoritaan kokonaisuudessaan ennen menetelmäopintoihin ja seminaarityöhön osallistumista.

Kaikki sisältöopintojen jaksot ovat myös Helsingin yliopiston erityispedagogiikan yksikön Erillisten erityisopettajan opintojen tutkintovaatimusten mukaisia ja ne luetaan hyväksi, jos opiskelija hakeutuu myöhemmin tähän koulutukseen.