Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot (Kts. Yhteydet muihin opintojaksoihin).

  • puhetaidon kehittäminen erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa
  • saavuttaa varmuutta omaan suulliseen ilmaisuun
  • vahvistaa sekä täydentää sanaston hallintaa

Aihepiirit: mm. arki, opiskelu, harrastukset, matkailu, ruoka, ajankohtaiset aiheet.

Harjoiteltavat taidot: italian kielen puhuminen ja kuunteleminen.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentely.

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • 28 tuntia lähiopetusta ja 26 tuntia itsenäistä työskentelyä
  • läsnäolovelvoite 75 %

To be distributed during the course

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Oppitunteja, itsenäistä työskentelyä ja koe.

Läsnäolovelvoite 75 %.

Tarkemmat tiedot julkaistaan oppilaitoksen sivuilla.

Käytännön ohjeita opiskeluun.

Voidaan käydä yhtä aikaa alkeiskurssi 2:n kanssa.