Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

- Puhetaidon kehittäminen erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa

- Saavuttaa varmuutta omaan suulliseen ilmaisuun

- Vahvistaa sekä täydentää sanaston hallintaa

Italian alkeistason keskustelukurssin aihepiirejä ovat muun muassa arki, opiskelu, harrastukset, matkailu, ruoka ja ajankohtaiset aiheet. Kurssilla harjoitellaan italian kielen puhumista ja kuuntelemista. Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä.

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kotitehtävien tekeminen.

Opettajan jakama materiaali

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty-hylätty.