Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

  • peruskieliopin täydentäminen (mm. aikamuodot, olla-verbit)
  • menneistä tapahtumista ja opinnoista kertominen
  • laajempi espanjankielisen maailman tuntemus
  • kyky hankkia tietoja opiskelusta espanjankielisessä maassa
  • itsensä ilmaiseminen vaivattomammin

Aihepiirit: työskentely ja opiskelu ulkomailla, nyky-yhteiskunta, ruokakulttuuri

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Kurssina tai itseopiskeluna. Ks. Lisätiedot.

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • loppukoe
  • lähiopetusta 44 t ja itsenäistä opiskelua 37 t
  • läsnäolovelvoite 80 %

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Ennen Activación oral 2 -kursseja.