Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

 • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
 • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.
Toteuttaja:
Työväen Akatemia.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että
2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa. Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

 • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus
 • verbien taivutusmuotojen osaaminen
 • kyky ymmärtää melko hyvin spontaaniakin puhetta
 • entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallinta
 • taito keskustella monista aihepiireistä

Aihepiirit: mm. luonto, luonnonsuojelu, terveys, matkustus, kulttuuri

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Kurssina tai itseopiskeluna. Ks. Lisätiedot

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • loppukoe
 • lähiopetusta 44 t ja itsenäistä opiskelua 37 t
 • läsnäolovelvoite 80 %

Jaetaan kurssilla

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

44t + 37t itsenäistä työskentelyä + tentti

13.3.-24.4 tiistaisin ja torstaisin klo 8.30-11.45 (ei opetusta kiirastorstaina 29.3). Läsnäolovelvollisuus 80 %.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.