Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus
  • verbien taivutusmuotojen osaaminen
  • kyky ymmärtää melko hyvin spontaaniakin puhetta
  • entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallinta
  • taito keskustella monista aihepiireistä

Aihepiirit: mm. luonto, luonnonsuojelu, terveys, matkustus, kulttuuri

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 75 %
  • lähiopetusta 44 t ja itsenäistä opiskelua 37 t

Español Dos (Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki), 2017, 9.uudistettu painos, FinnLectura, kappaleet 8-14

Tutustu Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty