Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI MUU AIEMPI OSAAMINEN

Alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa, osata kertoa perheestään ja suvustaan, selvitä matkailijana Italiassa ja osata kertoa menneistä tapahtumista.

Aihepiirit: vuoden kulku, ruoka- sekä vaatekaupoissa asiointi, matkustaminen, perhesuhteet, lomanvietto, arjen tapahtumat. Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.
Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä työskentelyä 39 t
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 75 %

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro), kpl 9-14.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.
Arvosana: hyväksytty/hylätty.

Lähiopetusta 36 tuntia ja verkko-opiskelua 6 tuntia.

Opetus: 9.1.-3.4.2019 keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 ja 10.4.2019 klo 17.00-18.30. Ei opetusta 20.2.

Tentti: 17.4. 2019 klo 17-19. Uusintatentit toukokuussa 2019.

Suoritustavat: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, loppukoe, läsnäolovelvoite 75%.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.