Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta

Kuvaus

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI MUU AIEMPI OSAAMINEN

Alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruskieliopin täydentäminen (mm. konditionaali, imperfekti ja pluskvamperfekti), pystyä ilmaisemaan itseään vaivattomammin, osata kuvailla menneisyyden tilanteiden taustaa, kyetä ilmaisemaan omia vaikutelmia ja tarpeita sekä oppia tuntemaan Italiaa laajemmin.

Aihepiirit: ruokakulttuuri ja elämäntavat, nähtävyydet ja luonnossa retkeily, kulttuurieroja Suomi-Italia.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä opiskelua 39 t.
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 75 %

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro), kpl 0–8.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty.

Lähiopetusta 36 tuntia ja verkko-opiskelua 6 tuntia.

Opetus: 6.9.- 22.11.2018 klo 17.00-19:00 ja 29.11.2018 klo 17.00-18.30.

Tentti: 13.12.2017 klo 17-19. Ei opetusta 6.12.2018. Uusintatentit tammikuussa 2019.

Suoritustavat: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, loppukoe, läsnäolovelvoite 75 %.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.